Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Infrastrukturministern informerades om ABBs exportbekymmer

/
  • Informerad. Ministern Åsa Torstensson (c) var här för att bli informerad om Ludvikas problem med infrastrukture i på järnväg, riksväg och kraftgator.
  • Inga löften. Infrastrukturminister Åsa Torstensson kunde inte ge några löften om förbifarten på riksväg 50 och inte heller om Ludvikas stora problem med järnvägstransporterna.

Annons

ABB Ludvika kan inte klara den kommande transformatorexporten från Ludvika för det nya 800 kilovoltsstemet inom högspänd likström. Det finns fullt med hinder efter järnvägen mellan Ludvika och hamnen i Norrköping. Hinder som måste byggas bort

Nu har centerpartisterna Kenneth Johansson och Mauritz Bropetters gjort det hela till en regeringsfråga genom att de lyckades få infrastrukturminister Åsa Torstensson (c) till Ludvika och ett möte med ABB-chefen Per Haugland.

- Vi håller fram till juni på med en översyn av Vägverkets och Banverkets investeringsplaner fram till 2019. För mig är det viktigt att få det regionala och som här det lokala perspektivet. Vi måste se över prioriteringarna. Jag åker inte runt i landet med löften utan för att lyssna, säger Åsa Torstensson som speciellt framhåller vikten av att näringslivet är en aktiv part i detta med tanke på jobben.

Per Haugland var mycket nöjd med gårdagens besök.

- De verkade väldigt intresserade och Åsa Torstensson sa att det var bra att komma ut på besök till industrin i ett lokalt samhälle, säger Per Haugland.

Han berättade om ABB och Ludvikas position som kraftcentrum och om hur angeläget det är att ha goda ramvillkor för fortsatt verksamhet i Sverige.

- Infrastrukturen är väldigt viktig för oss, till exempel järnvägsfrågan, där vi behöver transportera transformatorer och andra stora kollin per tåg. Vi pratade också om vikten av goda kommunikationer generellt. För den som pendlar till eller från Ludvika är det bra att kunna resa med tåg. Vi tog även upp riksvägsproblematiken. Det är viktigt att det beslutas hur det ska bli i framtiden.

Mauritz Bropetters kunde vid presskonferensen på Ludvika järnvägsstation lätt visa all den tunga och intensiva trafik som sker rakt igenom centrala Ludvika på riksväg 50.

- Jag kan konstatera att förbifarten är bortplockad av den förra regeringen. Det är bra att jag blir upplyst om problematiken. Och det är viktigt eftersom det är en mycket och långsiktig fråga att påverka infrastrukturinvesterinagrna, sa ministern.

Kenneth Johansson som arbetat intensivt för att påverka statsmakterna så att det blir ABB:s lösning med markkabel i Svenska Kraftnäts projekt Sydlänken mellan Hallsberg och Skåne argumenterade innan pressträffen hårt för sitt förslag och hade nog hoppats på bättre besked, lite ministerstyre.

- Jag förstår och har förståelse för aspekterna med jobb och miljö. Men beslutet ligger hos Svenska Kraftnät och innan det kommer på regeringens bord så tar jag inte ställning. Det är Svenska Kraftnät som har detta ansvar.

Kenneth Johansson var lite diplomatisk:

- Jag har full förståelse att inte Åsa kan ge tydligare svar.

Haugland säger så här:

- Självfallet pratade vi också om Sydlänken. Jag berättade om hur vi historiskt tillsammans med Vattenfall utvecklat vår teknologi och hur viktigt det är att ha Sydlänken som referensprojekt. Jag gick också igenom fördelarna med vårt teknikalternativ.

- Vi pratade också om High Voltage Valley och hur betydelsefullt det är att behålla utvecklingen inom kraftsektorn, berättar Haugland.

Centarpartisterna i Dalarna passade också på att informera sin minister om alla gruvdiskussioner och jobbmöjligeter som ligger i en kommande gruvnäring. Det ska diskuteras ytterligare vid en uppvaktning på näringsdepartementet på fredag.

Mer läsning

Annons