Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

DEBATT: Den fria marknaden ger ingen levande landsbygd – så ge kommunkossorna en chans

Annons

Hösten 2015 antog GBI (Grangärdebygdens intresseförening) sin nya lokala utvecklingsplan med följande inriktning:

- Hållbar livsmiljö

- Kreativ barn- och ungdomsmiljö

- Integration och en välkomnande bygd

- Innovation och hållbart företagande

Med förankring huvudsakligen i punkt ett har vi drivit två huvudfrågor:

1. Satsning på solceller.

2. Varit kraftfullt pådrivande och delaktiga i det av kommunen initierade betesprojektet.

Men vi nås nu av illavarslande signaler om att verksamheten med betesdjur skall läggas ner.

Det får inte ske! Och våra anledningar till det går i koncentrat ut på följande:

Att efter 1,5 år lägga ner en verksamhet, som behöver minst fem år för att visa vad den går för, är definitivt att kasta pengar i sjön. Ett sådant agerande är oansvarigt!

Djurskyddsregler och arbetsmarknadsregler kräver att viss bemanning måste finnas oavsett antal kor. Kostnader för stängsling, utfordringsanordningar och vinterförvaring med mera är initialt höga. Att efter denna korta tid titta på kilopris till kund är enbart dumt. Personalkostnaden per ko kommer med tiden att kraftigt reduceras.

I Grangärdebygden finns, över partipolitiska gränser, en massiv enighet om att satsningen på betesdjur har framtidstyngd. Vi tror oss också veta att verksamheten har ett starkt stöd i tätorten.

Vi vill att kött av högsta kvalitet inte skall bli en vara enbart för betalstarka.

Skolor, äldreboenden och andra offentliga inrättningar ser med glädje fram emot att få ta emot närproducerat kött och laga mat ”från grunden”. 2018 har alla kommunala kök anpassats för detta ändamål.

Djur som betar på gräsmarker ökar den biologiska mångfalden och slår ut röjsågar och annat fossilt oljud vad gäller att hålla landskapet öppet samtidigt som högkvalitativt kött produceras.

För hur mycket pengar lägger kommunen egentligen ner på slyröjning varje år?

Harmoniska kommunkossor ger oss kött fritt från antibiotika och andra kemikalierester, slaktas vid lokala slakterier, ger bygden arbetstillfällen och skatteintäkter och ger möjligheter för lokala leverantörer av foder.

GBI har ambitionen att på bred front utveckla bygdens matproduktion. Betesverksamheten kan bli det draglok som får hjulen att börja rulla.

Varför ”gå över ån efter vatten” och importera från andra sidan jorden när vi kan producera själva? För att det är dyrare att producera själv? NEJ! Inte om parametrar som till exempel miljö, kvalitet, rättvis handel, arbetsmiljö och kommande generationer räknas in.

Detta är aspekter som den så kallade ”fria” marknaden inte förmår hantera. Därför är våra egna lantbruk utslagna. Grangärdebyden, kommunens kornbod, ligger i malpåse.

Hur skulle en stad överleva utan en levande landsbygd?

Vad hindrar att den levande landsbygden är vår egen?

Ge kossorna fem ärliga år och låt oss sedan ta en diskussion om framtiden.

Leif Andersson, Lisa Fröbel och Per Skoog, Grangärdebygdens Intresseförenings styrelse

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons