Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Blötberget och Håksbergs järnmalmsgruva får undersökas

Annons

Det fanns in i det sista planer på att den stridbara personalen i Blötbergets gruva skulle ha tagit över den och kört i egen regi men järnmalmspriserna föll och föll och med det så lades järmalmsgruva efter järnmalmsgruva ned. Nere i djupet i Blötberget finns en tillredd malmkropp som motsvarar minst en årsproduktion i Kirunagruvorna. Personalen kom så långt i sitt förberedande att de ordnat nya system för uppforsling.

Nu har Archelon och före detta kommunalrådet Lennart Granqvist tre år på sig att undersöka om det går att hitta kunder till järnmalmen och utreda förutsättningar att bygga pelletsverk och annan infrastruktur samt om man då kan samarbeta med andra järnmalmsgruvprojekt i Bergslagen.

Det första undersökningsområdet omfattar 303 hektar och kostar Archelon 6 060 kronor. Ett tiotal markägare berörs.

Archelon har också mutat in ytterligare ett område i Blötberget som Bergsstaten ska besluta om inom kort.

Länsstyrelsen har i yttrande meddelat att det inom området finns kommuntäckande översiktsplan, ett naturvårdsobjektet (Glaningen), nyckelbiotoper samt ett flertal fornlämningar. Vidare finns förorenad mark vid gruvor och en skjutbana.

Enligt bergmästarens bedömning finns det anledning anta att en undersökning kan leda till fynd av koncessionsmineral.

Samma bedömning gör Bergstaten om Lundin Minings tre inmutningar i Håksbergsfältet från Finnäset-Väsman till Gräsberg som är på drygt 1400 hektar och här kan man nog förutse en del invändningar då hela 250 fastigheter beröra. 18 750 kronor kostar det treåriga undersökningstillståndet.

Länsstyrelsen påtalar fornlämningar i Skeppmora, naturvårdsobjektet Ställviksberget, kulturminnesobjekt i Gräsberg och ett flertal förorenade marker vid de gamla gruvorna.

Mer läsning

Annons