Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Biskopsgården – nya förskolan i Ludvika?

Sedan februari 2015 finns det både äldreboende och förskola på Solsidan i Ludvika.
Nu funderar kommunen på om förskola även ska inhysas i samma fastighet som Biskopsgårdens äldreboende.

Annons

I en del av bottenvåningen på Biskopsgården bedrev landstinget bassängverksamhet till hösten 2014. Nu kan delen bli ombyggd till kommunal förskola.

Trots att kommunen enbart nu i höst öppnar sex nya avdelningar i Vattenfallshuset så fortsätter trycket efter förskoleplatser att vara högt.

Efterfrågan tenderar dessutom öka rejält för varje månad som går. I slutet av augusti såg kommunen behov av minst 33 nya platser under våren 2017. På bara drygt en månad har behovet ökat till "minst 53 platser".

– Behovet finns i centrala Ludvika och i norra delarna av centralorten, alltså Marnäs, säger social- och utbildningsnämndens ordförande Hanna Lindgren (S) och förvaltningschefen Mikael Carstensen vid en pressträff på måndagskvällen.

Under eftermiddagen har man haft nämndmöte och politikerna har bland annat behandlat frågan om det ökande behovet av platser inom barnomsorgen.

Carstensen och Lindgren berättar att man i samverkan med kommunens lokalstrateger letar febrilt efter lokaler som kan inhysa upp till tre förskoleavdelningar. En modullösning är tänkbar, men Carstensen säger att han "helst inte" ser en sådan lösning.

– Under tidig vår måste vi ha klart med lokaler, fastslår Lindgren.

Men det har visat sig svårt att hitta lämpliga lokaler. Kanske enda möjliga alternativet – utöver moduler – som synes stå till buds är att hyra in sig i landstingsägda Biskopsgården.

– I så fall på bottenvåningen där landstinget tidigare hade bassängverksamhet. Så det kommer att krävas en del ombyggnader, säger Carstensen och låter förstå att kommunen kan komma att få betala relativt hög hyra för dessa lokaler.

Statistiken visar att för närvarande har 1 396 barn plats på 83 förskoleavdelningar runt om i kommunen varav 990 barn på 59 avdelningar i Ludvika inklusive Sörvik, Håksberg och Gonäs.

Statistiken ger också besked om att antalet barn per avdelning varierar mycket. På de fyra avdelningarna i Sörvik har 59 barn plats, ett snitt på 14,8 barn per avdelning. På Junibacken (Knutsbo) och Lyckan (Notgården) är snittet 21 barn per avdelning.

– Det beror på att det är fler barn på ytmässigt stora avdelningar. Varje barn har tillgång till lika stor yta. Och på avdelningar där det är fler barn är det också mer personal, framhåller Mikael Carstensen.

17,9 barn per avdelning är genomsnittet på förskolorna i Ludvika med omnejd. På förskolorna i Grängesberg, Fredriksberg, Nyhammar, Saxdalen och Sunnansjö ligger snittet på 17,7 barn.

Ludvika har lång väg att vandra för att uppfylla Skolverkets riktlinjer.

– Riktlinjerna anger max 12 barn på avdelningar för de yngsta barnen (i åldrarna ett till tre år) medan det ska vara max 15 barn på avdelningar med de lite äldre barnen, uppger Mikael Carstensen. Han tillägger att i dagsläget är det förmodligen inte någon kommun som klarar dessa riktlinjer.

– Vi har 15 barn på de avdelningar där det bara finns barn i ett– till treårsåldern, uppger Hanna Lindgren.

Mikael Carstensen, förvaltningschef vid social- och utbildning, befarar att hyran kan bli relativt hög om kommunen skriver avtal med landstinget om att få nyttja en del av Biskopsgården som förskola.

Mer läsning

Annons