Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Alla kräver kabel i Sydlänken

Annons

I debattinlägget skriver de att samtliga kommuner utefter sträckningen, liksom berörda markägare, kräver att Svenska Kraftnät använder sig av senaste teknik och minimerar den olägenhet som ledningsdragningen kan ge upphov till.

"I korthet: Gräv ner kabeln.

Alla de berörda kommunerna, andra remissinstanser och ett rekordstort antal personer är kritiska till att Svenska Kraftnät ens överväger att dra den nya ledningen i luften. Sammanlagt 1887 skrivelser, ett rekord i sådana här sammanhang, har inkommit med krav på nergrävning av kabeln.

Det kraftfulla motståndet mot en luftledning baseras på följande argument:

En luftledning bärs upp av 30 meter höga stålskelett som förfular landskapet för de boende och verkar avstötande på turister och andra besökare. Stålskeletten innebär brukningshinder och inverkar dessutom menligt på friluftsliv och fastighetsvärden.

Luftledningen ger upphov till kraftig strålning och kräver en 160 meter bred skyddszon där människor inte varaktigt får vistas. Det innebär en effektiv spärr mot kommunal byggexpansion.

Under själva kraftledningen, i en 64 meter bred ledningsgata, kan inget skogsbruk bedrivas. Den uteblivna skogsproduktionen motsvarar 500 miljoner kronor i förädlingsvärde sett över luftledningens livslängd som beräknas till 70 år.

Vi som representerar de tjugo kommunerna och markägarna utefter Sydlänkens tänkta sträckning har 550 000 människor bakom oss. Vi är inte negativa till Sydlänken som sådan. Tvärtom välkomnar vi en ny elledning som bättre svarar mot framtida elbehov.

Vi kräver dock att Svenska Kraftnät och så småningom också regeringen, när de beviljar en ny koncession, lyssnar på oss som ytterst berörs av den nya ledningen.

Vårt krav är att modern teknik skall användas och att Svenska Kraftnät lever upp till sitt löfte att "lokalisering och anläggandet av en överföringsförbindelse skall ske med minsta möjliga påverkan på enskilda och allmänna intressen".

Ytterst få stora luftledningar har anlagts i Europa under senare år. Det stora markintrånget, strålningen och de fysiska hinder som luftledningen skapar gör att den betraktas som död teknik. Allt fler sneglar istället på den naturresursbesparande markkabeltekniken som nyckeln till energiomställningen i Europa.

Fördelarna med en nergrävd likströmskabel är många:

En robust strömförsörjning kan skapas i närtid utan segslitna och tidsödande förhandlingar mellan berörda markägare, kommuner och myndigheter.

Markägare och kommuner får ett begränsat intrång och kan lättare expandera och bruka sina marker.

Landskapet förfulas inte av stålskelett.

Onödig strålning försvinner.

Sverige går i spetsen för en naturresursbesparande teknikutveckling som kan innebära nya svenska jobb.

Enligt Svenska Kraftnät är luftledningen billigare att anlägga än att gräva ner en likströmskabel. Enligt vår mening har Svenska Kraftnät tittat alltför snävt på kostnaderna för själva ledningsdragningen och utelämnat att sätta ett pris på de många nackdelarna för oss kommuner och markägare.

En kalkyl som också värdesatte de samhällsekonomiska konsekvenserna skulle visa att markkabelalternativet är billigare än luftledningen sett över Sydlänkens beräknade livslängd. Vi uppmanar därför regeringen och Svenska Kraftnät att väga in samhällsekonomiska aspekter i beslutsunderlaget om Sydlänken."

Mer läsning

Annons