Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

ABB:s brytare går bättre än produktionstillståndet

/

Annons

ABB räknar med en högre produktion i år och kommande år. Man beräknar att använda 60 ton under 2007 och söker tillstånd hos länsstyrelsen för att öka produktionen.

Eftersom SF6-gasen är en mycket aggressiv växthusgas så arbetar ABB kontinuerligt med att minska läckaget.

– SF6 kräver noggrant kontrollerad hantering. Utsläpp genom olyckshändelser under tillverkning, installation, service och avveckling är ett större bekymmer än rädslan för läckage under drift. ABB arbetar med att ha noggrann kontroll på gas genom löpande inventering/mätning av gasmängder samt effektiva hanteringsrutiner i enlighet med rekommendationer från miljömyndigheter och miljöorganisationer, säger Håkan Hultgren, miljöchef på ABB i Ludvika

Hur ser ABB på SF6-hanteringen i världen?

– Trots att man inom den internationella vetenskapsvärlden sedan årtionden tillbaka försökt hitta alternativ till SF6, har ingen motsvarande gas upptäckts som är bättre för miljön. ABB har ett också ett pågående forskningsprogram för alternativ till SF6 och vi tillverkar och tillhandahåller SF6-fria produkter när det är möjligt, säger Hultgren.

SF6-gas är, vid sidan av överföringsförluster, alltså produktion av kraft som aldrig kommer till nytta men som ger utsläpp av växthusgasen koldioxid ABB-kunden Svenska Kraftnäts stora miljöproblem. Svenska Kraftnäts alla högspänningsbrytare innehåller 6 540 kilo SF6-gas och de fem helt gasilolerade ställverken innehåller 10 314 kilo.

SF6 är en av de starkast verkande växthusgaser som Kyotoprotokollet nämner. SF6 har en potential för global uppvärmning som är omkring 23 900 gånger större än den för koldioxid.

Användningen av SF6 runt omkring i världen är relativt väl kartlagd. 7 500 ton gas tillverkas varje år. Omkring 25 procent av denna mängd används i nya elektriska apparater. Resten används för att i huvudsak kompensera läckage i gamla elektriska apparater.

De globala utsläppen är 5 000 till 6 000 ton per år.

Fakta Ludvikabrytarna är ABB:s bästa miljöval

  • Ett GIS-ställverk som ABB bland annat tillverkar i Schweiz kan innehålla flera ton SF6.
  • En högspänningsbrytare till ett luftisolerat ställverk tillverkad av ABB Ludvika innehåller från några kilo till några tiotal kilo gas.
  • I USA använder ABB så kallade dead-tank brytare. En Ludvikabrytare använder omkring en tiondel så mycket SF6 gas som motsvarande USA-brytare.

Mer läsning

Annons