Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ljuset från farmen upprör grannarna

Annons

Frågan om ladugården är en av många som tagits upp i samband med arbetet med de nya områdesbestämmelserna för byn.

Några av frågorna/svaren redovisas här:

Från två hushåll har den starka belysningen vid farmens nybyggnad tagits upp. Ett av hushållen vill att ägarna ska åläggas att skärma av det starka ljusskenet.

Enligt Göran Borgstrand regleras dock inte en redan uppförd byggnad av områdesbestämmelserna.

Kommunstyrelsen vill att skyddsbestämmelserna ändras så att flottbron mellan Öster- och Västerfors kan göras öppningsbar för båttrafik - även om det innebär en ändring av brons utseende.

Borgstrand konstaterar att skyddsbestämmelsens syfte just är att brons utseende inte nämnvärt ska få ändras. Han framhåller dock att det tagits fram en principlösning som innebär endast en marginell förändring av utseendet.

Byalaget framhåller värdet av att bron får behålla sitt utseende - "med erfarenhet av vad som hänt med flottbron i Kyrkbyn".

- Den föreslagna skyddsbestämmelsen är fullt tillräcklig för ett bevarande av den nuvarande flottbron, om den dessutom i framtiden ska kunna göras öppningsbar. I annat fall måste den ges ett bevarandeskydd utöver områdesbestämmelserna, alltså byggnadsminnesförklaras, svarar Borgstrand.

Miljöinspektör Ove Persson menar att områdesbestämmelserna inte verkar för ett bevarande av bystrukturen och han anser att riktlinjer för placering av ny bebyggelse saknas.

I Borgstrands svar heter det att områdesbestämmelsernas beskrivning av de två byklungorna ger fullt tillräcklig vägledning för miljö- och byggnadsnämnden vid prövning av ny bebyggelse.

Om tillstånd för installation av solfångare krävs, anses en effektiv energianvändning bli försvårad.

Men Borgstrand menar att restriktionen endast innebär att miljö- och byggnadsnämnden ges möjlighet att diskutera alternativ utformning och placering av solfångarna.

Borgstrands åsikt är också att bestämmelserna, med hänsyn tagen till byns karaktär, kan kompletteras med tillstånd att bygga närmare byvägen än tolv meter - om bygget inte bedöms utgöra en trafikfara.

Mer läsning

Annons