Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Varde mer ljus på olycksdrabbade Sågmyravägen

Kurvig och smal och fyra trafikolyckor de senaste åren. För att öka säkerheten utmed Sågmyravägen mellan byarna Tibble och Romma satsar Trafikverket nu på utökad gatubelysning.
– Självklart är det välkommet, inte minst för skolbarnen. Men behovet av en ny cykel- och gångväg kvarstår likväl, säger Ingvar Karlsson, ordförande i Ullvi byamän.

Annons

Helt nära husen slingrar sig den kurviga och smala Sågmyravägen - eller väg 929 som den också heter - mellan byarna Tibble - Ullvi - Hälla och Romma i Leksand. Och det är också utmed denna sex kilometer långa sträcka som Trafikverket sett behov av förbättrad gatubelysning:

– Det saknas alternativa vägar för gång- och cykeltrafik och vägen är så pass smal att det inte heller är möjligt att som gång eller cykeltrafikant ta sig fram annat än på själva vägen i vägkanten, konstaterar Johanna Ingre, samhällsplanerare på Trafikverket i Borlänge.

Säkerheten på olycksdrabbade Sågmyravägen (väg 929), sträckan mellan Tibble - Ullvi - Hälla - Romma, ska nu stärkas genom utbyte av gammal gatubelysning och uppsättning av ny och betydligt fler gatubelysningsstolpar.

De senaste åren har också fyra trafikolyckor inträffat. Två mellan bilist och cyklist och två mellan bilister. Lyckligtvis utan några allvarligare personskador.

– Särskilt en sträcka är mer olycksdrabbad än normalt och det är runt själva Tibble, säger Johanna Ingre.

Förutom att högst 40 kilometer i timmen gäller på sträckan ska nu också en förnyad och utökad belysning bidra till att förstärka säkerheten främst för de oskyddade trafikanterna här, menar Trafikverket.

– De gamla stolparna kommer ersättas med nya som också kommer sitta betydligt tätare än i dag, förklarar Johanna Ingre. Det innebär att den nuvarande punktbelysningen istället förvandlas till en regelrätt upplysning av hela vägsträckan.

Under våren kommer Trafikverket hålla samrådsmöte med de boende i byarna.

– Själva arbetet med utbyte av stolparna kommer sedan ske i samband med nedläggning v fiber och Dalakrafts byte av gamla ledningar utmed vägen. Allt i ett försök att minimera olägenheterna för alla de som använder vägen.

Satsningen välkomnas av Ingvar Karlsson, ordförande i Ullvi byalag. Men det förtar enligt honom inte behovet av en fungerande cykel- och gångväg genom byarna, som saknas idag.

Behovet av cykel- och gångväg, vilken inställning har Trafikverket till det?

– Vi är väl medvetna om behovet. Problemet är att Sågmyravägen är så smal att det inte går att lägga cykel- och gångvägen dikt an med bilvägen.

Under 2018 planerar Trafikverket för en utredning gällande möjligheten att anlägga en gång- och cykelväg utmed den aktuella sträckan.

– Förslag och önskemål finns från byborna att anlägga en gång- och cykelväg över åkrarna, men möjligheten till finansiering av en sådan är osäker då medel från Länstransportplanen inte, enligt förordningen, tillåter byggande av en sådan utan funktionellt samband med bilvägen. Dessutom får bidrag till samfällighetsföreningar och byalagheller inte tas från Länstransportplanen. Utredningen ska därför resultera i att utifrån behov och brister se över möjligheten till annan finansiering ochhur den skulle kunna se ut, förklarar Johanna Ingre.

Mer läsning

Annons