Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Legionellalarm på äldreboenden

Annons

Miljökontoret har undersökt förekomsten av legionellabakterier vid nio äldreboenden. Detta genom stickprovstagning på duschvattnet.

Resultatet är alarmerande.

I 44 procent av fallen finns legionellabakterier som kan orsaka legionärssjuka, en form av lunginflammation.

Att bakterierna förekommer på äldreboenden ses som särskilt allvarligt då de som insjuknar ofta har nedsatt motståndskraft på grund av ålder, rökning, sjukdom eller vissa läkemedel.

Vid undersökningen framkom att rutinerna ofta är bristfälliga, även om vattentemperaturen är hög saknas rutiner för genomspolning.

- Så fort det här har upptäckts har Tunabyggen åtgärdat det, säger miljönämndens ordförande Göran Tägtström om de brister som undersökningen visat på.

Genomspolning har skett med hetvatten och duschslangar har bytts ut. Oftast har även vattentemperaturen höjts vid tappställena.

Under den senaste tiden har legionellabakterierna uppmärksammats mycket. I Norge har tio personer avlidit i sjukdomen.

En klimatanläggning på ett kemiföretag i Sarpsborg uppges vara smittkällan. Även på pappersbruk i Sverige finns oro, sedan ett fall upptäckts.

Legionellabakterien finns i sjöar, vattendrag och grundvatten. Där är den oförarglig. Bakterierna kan växa i vattenledningar, klimatanläggningar, pooler och duschar.

I stillastående vatten, kring 40 grader, trivs bakterierna bäst. Smitta sker genom inandning av förorenad vattendimma.

Nästan var tionde som insjuknar avlider i sjukdomen. Bakterierna kan minska om vattnet är tillräckligt varmt, minst 60 grader i varmvattenberedaren och 50 grader vid tappstället. Dessutom ska helst stillastående vatten undvikas, enligt miljökontoret.

Miljönämnden i Borlänge tog redan innan händelserna i Norge beslutet att gå igenom äldreboenden i kommunen. Detta lades in i verksamhetsplanen.

- Jag är glad nu i efterhand att vi prioriterat det här. På så vis kan man känna sig säker på äldreboendena, säger Göran Tägtström.

Att någon person skulle ha insjuknat på de aktuella boendena, på grund av bakterierna, känner han inte till. Sedan bristerna vid Hällsjöhemmet, Hagalund, Åkershem och Ekoxen åtgärdats, har nya prover tagits. De visar att insatserna haft effekt. Vattnet är ofarligt.

Vårdpersonalen har också fått information om undersökningen och förebyggande åtgärder.

Miljökontoret ska också följa upp undersökningen och se om egenkontrollen på äldreboendena fungerar. Denna måste förbättras.

Miljökontoret konstaterar också att legionärssjuka kan undvikas med rätt åtgärder och rutiner. Det konstateras också att även om vattnet vid stickprovet var fritt från legionella är det ingen garanti för att det alltid är så.

Därför anser miljökontoret att rutinerna är mycket viktiga.

JERRY BRODIN

Mer läsning

Annons