Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Lärartätheten ökar varje år

Annons

Den socialdemokratiska utbildningspolitiken har två starka kännetecken. Dels att alla medborgare ska ha samma möjligheter till studier och dels att man ska ha möjlighet till lärande under hela livet, från förskolan till vuxenutbildningen. Omvärlden förändras ständigt och därmed måste utbildningsväsendet förändras för att vara i takt med tiden.

Det fanns en tid på 90-talet som på grund av borgarnas rasering av statens finanser kännetecknades av nedskärningar i statens finanser. Detta satte naturligtvis spår även inom utbildningspolitiken. Vi har därefter arbetat mycket intensivt för att göra genomgripande förbättringar inom skolan.

Vi har infört maxtaxa i förskolan och gjort en personalförstärkning som innebär 6000 fler anställda i förskolan. År 2001 började regeringen satsningen på att anställa 15000 fler lärare och andra specialister i grund- och gymnasieskolan. I dag, efter fyra år, har 14000 fler anställts och lärartätheten ökar för varje år och vi är säkra på att målsättningen kommer att nås under år 2006.

I grundskolan kan vi se att resultaten förbättras och att svenska elever inte lär sig mindre än elever i andra länder. Detta bekräftas av OECD-undersökningen Pisa 2003, som visar att svenska elever presterar betydligt bättre än genomsnittet inom kunskapsområdena matematik, läsförståelse, naturvetenskap och problemlösning.

För att förbättra för de skolor som har svårast förutsättningar kommer vi socialdemokrater att satsa 225 miljoner kronor för insatser för elever med utländsk bakgrund. Det gäller insatser för modersmålsundervisning, svenska språket såväl som samverkan mellan skola och hemmet.

Under år 2006 avsätter vi resurser för att förbättra de yrkesförberedande programmen på gymnasiet och vi inför en ny modern gymnasial lärlingsutbildning. Vi står fortfarande fast vid att all gymnasieutbildning ska ge behörighet till högskolan, det är en viktig ideologisk fråga.

Mot den socialdemokratiska utbildningspolitiken står högerpaktens alternativ som handlar om att redan tidigt i skolan skilja de elever som ska studera vidare från sina mindre lyckligt lottade kamrater. Redan i tioårsåldern ska eleverna delas upp i olika utbildningar beroende av studieresultat vilket gör att deras framtida utbildningsmöjligheter styrs redan från unga år. En skola för alla ersätts av en sorteringsskola. I gymnasieskolan vill högerpakten att ambitionerna ska sänkas kraftigt och en mindre andel av en ungdomskull ska erbjudas plats på universitet och högskolor. Vuxenutbildningen ska samtidigt skäras ned kraftigt. Den borgerliga politiken handlar om att en mindre grupp ska få en bra utbildning och hög lön medan stora grupper ska få kort utbildning och gå till lågt avlönade och okvalificerade arbeten. Den politiken leder till större inkomstklyftor och sänkt konkurrenskraft för Sverige.

ANNELI SÄRNBLAD, KURT KVARNSTRÖM, BARBRO HIETALA NORDLUND, PER ERIK GRANSTRÖM DEBATTÖRERNA ÄR ALLA SOCIALDEMOKRATISKA RIKSDAGSLEDAMÖTER FRÅN DALARNA.

Mer läsning

Annons