Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Länsstyrelsen har undersökt inaveln i öringbestånd

/

Länsstyrelsen har studerat inaveln i öringbestånd i Lurån i Falu kommun och i Sångån mellan Leksand och Falu kommun.

Annons

Öringbestånden som undersökts genetiskt finns i Lurån som mynnar i Rogsjön en mil öster om Bjursås i Falu kommun och i Sångåns vattensystem vilket är beläget cirka 20 kilometer sydväst om Leksand. Båda områdena omfattas av Natura 2000-skydd där det främsta syftet är att skydda flodpärlmussla som är beroende av öring för sin fortlevnad.

Resultaten visade att Lurån innehåller två genetiskt skilda men närbesläktade bestånd, som båda uppvisar förhållandevis liten genetisk variation. Luråöringen avviker genetiskt från andra analyserade öringstammar i Sverige, och bedömdes sannolikt vara opåverkad av utsättningar från främmande, genetiskt avvikande stammar.

Totala lekpopulationen av öring i Lurån uppskattades till 200 – 300 könsmogna individer per år.

I Sångåns vattensystem skiljde sig den sjövandrande öringen i Gysjön från den stationära öringen i nedströms liggande Sångån. Inom Gysjön fann länsstyrelsen inga genetiska skillnader mellan uppströms- och nedströms lekande öring. Den genetiska variationen inom respektive bestånd var relativt hög. Tre genetiskt avvikande öringungar fångade i Sångån visade att det eventuellt sker ett visst genetiskt utbyte från Gysjöbäcken till Sångån. Genflöde i motsatt riktning är inte möjligt på grund av ett vandringshinder mellan de två vattendragen. Den årliga lekpopulationen av öring i Sångån och vattendragen kring Gysjön skattades till 40 – 80 respektive 80 – 100 könsmogna individer.

Det är Sveriges Lantbruksuniversitet (f.d. Fiskeriverkets sötvattenlaboratorium i Drottningholm), som på länsstyrelsens uppdrag analyserat och utvärdera genprover från öring som Länsstyrelsen samlat in under 2009 och 2010.

Mer läsning

Annons