Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Lämna vårt Torsång ifred!

Annons

Syftet med områdesbestämmelserna kring Torsångs kyrka synes vara gott, vid en första anblick, nämligen "att säkerställa riksintresset för kulturminnesvården och bevara den kulturhistoriskt värdefulla miljön". Men liggande förslag verkar inte i syftets riktning utan snarare motverkar detsamma.

Vi Torsångsbor har försökt sätta oss in i förslaget, och satt in det i sitt sammanhang i området och i tiden.

I området finns cirka 33 fastigheter. På flera av fastigheterna finns flera byggnader och vi har jämfört hur dessa i dag ser ut med stadsbyggnadskontorets detaljkrav.

Områdesbestämmelserna är på de flesta punkterna helt onödiga, bland annat kravet på röd fasadfärg som i dag finns på 23 fastigheter. Förhållandet för bara 25 år sedan skulle ha varit ett fåtal rödfärgade hus, och ytterligare 25 år bakåt ännu färre. Först vid förra sekelskiftet började det poppa upp något enstaka hus med faluröd färg.

Tidigare torde den helt dominerande kulören ha varit "fäbodgrått", alltså omålat, eller möjligen något hus i tjärsvart. Falu rödfärg har inte varit någon dominerande kulör genom århundradena.

Fastigheterna i dag är röddominerade på enskilt initiativ, och ska man göra områdesbestämmelser med stöd av historien, så är det väl i så fall grå nyanser som ska eftersträvas. Krav och syfte motverkar varandra varför de kan strykas i sin helhet.

Kravet på tomtavgränsning med häck eller rödfärgat spjälstaket stämmer i dag på 48 procent av fastigheterna. Resterande har en blandning av gärdesgårdar, plank och trästaket. Vi ifrågasätter om detta verkligen ska detaljbestämmas.

Vi kan enkelt konstatera att bebyggelsen kring Torsångs kyrka inte på något sätt är enhetlig och har heller inte varit det bakåt i tiden.

Nu verkar det mera som om stadsbyggnadskontoret önskar göra om Torsång till ett slags Sörgården som inte alls svarar mot den kulturhistoriskt värdefulla miljön.

Vårt förslag är att arbetet med dessa detaljbestämmelser omedelbart upphör eftersom de inte fyller något behov. Det räcker med nuvarande lovplikt och att kommunen tillämpar gällande lag på det sätt som plan- och bygglagen föreskriver, 11 kap 1 §, nämligen att byggnadsnämnden ska ta till vara de möjligheter lagen ger att underlätta ärenden för enskilda. Alltså förenkla och inte försvåra.

Låt oss slutligen konstatera att:

l Inget enda hus i Torsångs kyrkas närhet fyller detaljkraven, alltså inget normhus.

l Kravspecen i områdesbestämmelserna är inte, och har aldrig varit, Torsång.

l Det mest udda huset i Torsång är församlingshemmet. Både till form, färg, ytskikt, fönstersättningar och taklösningar. Men fungerar bra ändå.

l Torsång är redan, utan områdesbestämmelser, en idyll. Mycket tack vare enskilda initiativ. Det behövs inga ytterligare pekpinnar.

Motståndet mot områdesbestämmelser är kompakt.

SÖREN WIBERG HANS HERMANSSON

Mer läsning

Annons