Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kyrkan har en viktig roll i samhället

Annons

Varför rösta i kyrkovalet den 18 september? För mig handlar det ytterst om en mänsklig rättighet som inte alla runt vår jord har. Vi som har den rättigheten ska, om inte av något annat skäl, av solidaritet med alla dem som saknar rösträtt, visa att vår rätt att rösta i ett demokratiskt val är värd att värna om.

Ett lågt valdeltagande gynnar dessutom de partier som saknar demokratisk grund. Mycket talar för att dessa partier ser kyrkovalet som en möjlighet att komma in på den etablerade politiska arenan. Det är därför jätteviktigt att också du röstar i kyrkovalet.

Vilken betydelse har kyrkan och kyrkliga frågor för oss i vårt dagliga liv? Cirka sju miljoner svenskar är medlemmar i Svenska kyrkan, trots att den nu skiljts från staten.

Varför väljer så många svenskar att vara medlemmar? En avgörande faktor tror jag är kyrkans roll som en viktig bärare av kultur och tradition i vårt land. Många väljer att döpa sina barn eller gifta sig i ett av de många fantastiska kyrkliga byggnadsverken och väldigt många besöker kyrkan till 1:a advent.

Genom att rösta på socialdemokraterna säkrar du denna folkkyrka, öppen för alla och utan ytterligare avgifter.

Jag har fått uppfattningen att det är många som fortfarande tycker att kyrkan är högtravande och att man inte känner igen sig där. Visst, det har på senare tid kommit ett stort antal taizé-mässor, sinnesrogudstjänster och rockmässor som lockar nya kyrkobesökare. Men däremot är gudstjänsterna en vanlig söndag långt ifrån välbesökta.

Vad ska kyrkan göra då? Jag skulle vilja att människor i ännu högre grad uppfattar kyrkan som en viktig aktör i samhällsutvecklingen. Att kyrkan har en viktig roll att fylla i dagens samhälle visar inte minst dess betydelse vid olika katastrofer, då människor väljer att söka tröst och mening mitt i hopplösheten genom att besöka kyrkan.

Jag vill att kyrkan blir en viktig del av människors liv, även när det inte har inträffat en katastrof. En viktig roll är att föra en moralisk-etisk diskussion i samhällsdebatten. Med det menar jag inte att stämpla en viss moral på människor utan att synliggöra olika moralisk-etiska frågor.

Jag är övertygad om att detta skulle berika allas våra liv och kanske också leda till att vi ytterligare reflekterar över hur vi förhåller oss till varandra i skolan, på arbetsplatser och överallt annars i vårt samhälle.

ULRIKA RANGLI

Mer läsning

Annons