Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kvinnojouren granskas

Annons

Det var i mars som tidningen uppmärksammade socialförvaltningens bryderi över att en av de anställda på Kvinnojouren hade förmånliga anställningsvillkor. Hon hade förutom sedvanlig pensionsförsäkring också en livförsäkring. Hur denna tecknats och vem som godkänt den gick inte att utröna och socialförvaltningen har, trots begäran tidigare i våras, inte fått se en kopia på livförsäkringen.

Detta tillsammans med signaler om turbulenta förhållanden på Kvinnojouren gjorde socialnämndens ordförande Renée Andersson upprörd. Det handlade, bland annat, om uppgifter om att flera anställda blivit långtidssjukskrivna och att en av dem dessutom fått slåss i två år för att få den tjänstepensionsavsättning hon enligt kollektivavtalet hade rätt till. Det hade också varit stora slitningar mellan kvinnan som fått livförsäkringen och tidigare styrelsemedlemmar som hoppat av sina uppdrag.

-Jag är upprörd över hur man använder kommunala bidrag som i grunden är skattepengar. Nu måste vi göra en djupare undersökning, sade Renée Andersson då till tidningen.

Därefter kallade hon till sig delar av styrelsen för att diskutera det som framkommit. Man enades då om att göra en revision av Kvinnojourens ekonomiska hantering ett antal år tillbaka.

-Det tyckte också de styrelserepresentanter som var med var bra, säger Reneé Andersson.

Socialnämnden har avsatt 50000 kronor för revisionen, som ska utföras av revisionsbyrån KPMG. Framkommer det konstigheter som innebär att man vill gå ännu längre tillbaka i tiden, tar socialnämnden ny ställning till om mera pengar ska avsättas för granskningen.

-Kvinnojouren är en viktig verksamhet och det handlar om ganska stora bidragsbelopp från oss per år. Vi vill veta att dessa pengar används på rätt sätt, säger Renée Andersson.

Fotnot: Kvinnojouren får 900000 kronor i bidrag från kommunen årligen. Jouren begärde dock att få ytterligare 300000 kronor i våras men nekades.

KATARINA RUDBECK

Mer läsning

Annons