Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kritik mot ny organisation

Annons

- Det är förödande för den här demokratimodellen om oppositionen inte har goda villkor att opponera, då blir det ingen bra demokrati. Det är avgörande för att den lokala demokratin ska fungera, säger Lidström som bedriver forskning kring kommunal demokrati.

Som tidningen berättade i går klubbades förslaget om ny politisk organisation igenom vid ett extra insatt fullmäktige på torsdagseftermiddagen.

Av totalt 45 politiker i både nämnder och styrelser kommer 32 stycken att plockas bort och istället blir det 13 ledamöter i kommunstyrelsen som ska ta över de uppgifter som dessa har.

Anders Lidström poängterar vikten av att oppositionen måste ha goda villkor att arbeta under.

- Jag tycker rent principiellt att det är viktigt och i synnerhet om det rör sig om en centraliserad politisk organisation som i Rättvik, då är det kanske ännu viktigare att oppositionen har goda arbetsvillkor, säger han och fortsätter:

- Det finns en konstighet i den svenska kommunmodellen där lagen säger att platserna i styrelser och nämnder ska fördelas proportionellt efter partiernas storlek i kommunfullmäktige. Men när man utser heltidspolitiker gäller inte den regeln, utan det handlar om en överenskommelse mellan partierna, det är då den goda viljan måste lysa igenom.

- Varje klok majoritet måste inse att den kan hamna i opposition och ta ansvar för den lokala demokratin. Därför är det även i majoritetens intresse att se till så att även oppositionen har goda arbetsvillkor.

Han menar att det viktiga är att socialdemokraterna är de främsta företrädarna för oppositionen och att det är utifrån detta faktum som de ska ha goda möjligheter att bedriva opposition.

- Jag tycker det är rimligt att ett av kommunalrådsposterna ska gå till oppositionen. Jag har aldrig hört talas om en sådan här modell i någon annan kommun - och jag borde veta.

Lidström säger till tidningen att tendensen går åt att man avskaffar alltfler nämnder ute i små kommuner:

- Rent generellt finns det tendenser åt det här hållet, att man avskaffar nämnder och slår ihop dem och flyttar makten till kommunstyrelsen. Den stora förändringstendensen i den här riktningen sker inom landstingen. Landstingsstyrelsen fyller den funktionen att den sköter all driftsverksamhet i landstinget. Många landsting har valt en sådan modell. En ambition är att de ska få större handlingskraft, men det sker till priset av färre förtroendevalda och en spridning av beslutsfattandet.

- Det är en koncentration av makt som ger både fördelar och nackdelar. Fördelen är att det ger bättre styrkraft till den politiska verksamheten, det går bättre att samordna verksamheter med en övergripande ledning, och det blir tydligare för väljarna vilka politiker de ska vända sig till.

Till nackdelarna hör attmakten, om den inte sköts väl, innebär problem om den är koncentrerad i få händer.

- Det är viktigt hur kommun-styrelsen är länkad till kommunfullmäktige, att alla kommunfullmäktiges partigrupper är med i processen och har insyn och inflytande.

- När kommunstyrelsen diskuterar nya förslag i bör den gå till kommunfullmäktiges partigrupper som referensgrupper. Om det fungerar bra med samspelet mellan fullmäktige och kommunstyrelsen, kan det ändå bli en bra demokrati som är förankrad hos medborgarna.

GÖRAN PERSSON

Mer läsning

Annons