Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Krav på att länsrätten stoppar folkomröstning

Annons

I samband med valet i höst ska väljarna i Ovansiljan också kunna svara ja eller nej på frågan om kommunen ska verka för att det ska bli möjligt att freda tamdjur och hundar vid ett direkt rovdjursangrepp utanför hägn.

- Rovdjurspolitiken är en statlig angelägenhet, påpekar Olov Carlsson som vill att länsrätten upphäver Mora kommunfullmätiges beslut om folkomröstning.

Inger Björk som också motsätter sig en folkomröstning i Mora utvecklar sina synpunkter med hänvisning till kommunallagen.

- Frågan om fredande av tamdjur och hundar vid ett rovdjursangrepp är inte ett ärende som fullmäktige har på sitt bord för handläggning och som fullmäktige varken kan eller ska besluta i. En folkomröstning är därför inte ett led i en beredning av ett ärende, skriver Inger Björk.

1976 förklarade konstitutionsutskottet att rådgivande folkomröstningar i vissa fall kan vara lämpliga som led i beredningen av ärenden av särskild betydelse.

Justitieutskottet fastslog då att folkomröstningar måste handla om frågor som fullmäktige har rätt att besluta om.

Inger Björk framhåller att riksdagen 2001 fattade beslut om rovdjurspolitiken för att säkerställa att de fem rovdjursarterna björn, järv, lo och varg samt kungsörn ska finnas i så stor omfattning att de långsiktigt kan finnas kvar i den svenska faunan.

- Länsstyrelsen i Dalarna har utarbetat en regional förvaltningsplan. Då lade Mora kommun fram sina synpunkter så kommunen har redan tidigare behandlat ärendet, skriver Inger Björk som också påpekar att regeringen tillsatt en utredare som ska analysera effekterna av rovdjursstammarnas utveckling och om paragraf 28 i jaktförordningen ska ändras.

Älvdalens kommunfullmäktiges beslut om folkomröstning överklagas av Ingrid Lagerlöf som också hon hävdar att beslutet strider mot bestämmelserna i kommunallagen.

Från Orsa skriver Annika, Hans, Linnea och Måns Rullgård att det är rimligt att frågor som rör ett utrotningshotat djur ligger på nationell och inte kommunal nivå.

- Dessa djur rör sig över områden som är betydligt större än de svenska kommunerna.

Familjen Rullgård skriver att de svenska partierna har som uppgift att utifrån fakta och genom debatt påverka lagstiftningen i till exempel rovdjursfrågor, men detta ska ske där frågan hör hemma, nämligen i riksdagen.

- Folkomröstning är fel instrument för att pejla opinionsläget i rovdjursfrågan som ska handhas av staten, anser Annika, Linnea, Hans och Måns Rullgård, som föreslår att de partier som vill undersöka opinionsläget anlitar något opinionsmätningsinstitut.

Flera av dem som överklagat begär inhibition, vilket innebär att länsrätten ska stoppa kommunernas handläggning av folkomröstningen tills ett slutgiltigt beslut fattats.

I början på nästa vecka ska länsrätten meddela ett beslut om kravet på inhibition.

JAN NORBERG

Mer läsning

Annons