Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kraftverk vid Ejforsen

Annons

Mot bakgrund av att flera centrala remissinstanser, som Kammarkollegiet, Naturvårdsverket, Fiskeriverket och länsstyrelsen varit motståndare var domen överraskande.

Miljödomstolen har dock gjort en grundlig genomgång av de olika aspekterna på en återuppbyggnad av den gamla kraftstationen. Den låg i en kanal vid sidan av Ejforsen i Fuluälven och togs ur drift 1977.

Efter besök på platsen i höstas har domstolen kommit fram till att en återuppbyggnad av kraftstationen endast får obetydligt negativ miljöpåverkan.

Ur vissa aspekter, som vattenflöde i älvfåran vid lågvatten och synintrycket på platsen, kommer en återuppbyggnad rent av att vara positiv för miljön både i vattnet och på land.

Domstolen delar inte uppfattningen att återuppbyggnaden av kraftstationen ska ses som ett helt nytt projekt. Det finns redan betydande anläggningar på platsen, som kanal, damm och fundament efter den nedlagda kraftstationen.

Miljödomstolens samlade bedömning är att den sökta verksamheten kan inrymmas både i miljöbalkens bestämmelser och läns- styrelsens bevarandeplan Natura 2000.

Miljödomstolens utslag innebär att resterna av den gamla kraftstationen, som ursprungligen byggdes 1917, nu blir lagligförkla- rade. Anläggningen byggdes enligt de bestämmelser som gällde då.

Samtidigt medger miljödomstolen att ett nytt minikraftverk får byggas upp vid den befintliga dammen.

-Jag gläds med folket i Transtrand och framför allt i Sörsjön, som ställt upp för våra planer. Det har varit mycket ovisst då flera myndigheter gått emot. Miljödomstolen har haft sunt förnuft i bedömningen, säger förvaltare Börje Cedeskog vid Transtrand besparingsskog som vill bygga upp kraftstationen.

Älvräddarna, som varit hårda kritiker till det kontroversiella kraftstationsbygget i en skyddad älvsträcka, reagerar med bestörtning på domstolens utslag.

-Miljödomstolen har återfallit i de avskaffade vattendomstolarnas roll. I strid med statliga fackmyndig- heter har domstolen öppnat för en framtida utbyggnad av Västedalälven. Vi utgår från att domen kommer att överklagas och upphävas, säger Astor Ericsson i Älvräddarnas samorganisation.

I Sörsjön jublades det efter domen.

-Det är oerhört glädjande för hela byn. Miljödomstolen har gjort en saklig bedömning och förnuftet har segrat, säger Jörgen Eriksson, kommunpolitiker som också är aktiv i Sörsjöns byalag.

Den nu avkunnade domen kan överklagas till miljööverdomstolen.

ANDERS MOJANIS

Mer läsning

Annons