Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kor vid Räfsnäs även i sommar

Annons

Under förra sommaren såg projektledaren Jan-Bertil Norling från Vikarbyn till att det kom ett 15-tal djur till de aktuella hagmarkerna. Det handlade om ett "pilotprojekt i projektet" och det hela resulterade i en lyckad första säsong. Djuren gjorde ett utomordentligt miljöarbete och massor av sly betades bort.

- Det är bra om betet kan fortsätta och vi ska försöka ordna så det blir en fortsättning även under den kommande sommaren, säger Jan-Erik Eriksson, chef för mark- och planeringsenheten i Ludvika kommun.

Förra året lånades djuren från en gård i trakten av Venjan. Mycket talar för att det blir samma besättning som kommer tillbaka även denna sommar.

- Men än har vi inte hunnit diskutera med ägaren. Det var ju Norling som skötte de kontakterna tidigare men han kanske hjälper oss med det även i år, säger Eriksson förhoppningsfullt.

Det andra objektet på kommunal mark är Pärlbyområdet i Nyhammar. Där förekom inget kobete men mycket sly röjdes under projekttiden.

- Jag hoppas att arbetet fortsätter i föreningsstyrelsens regi och de jobbar naturligtvis tillsammans med alla föreningarna som är verksamma där.

Avsikten med projekt Öppen horisont, som var ett så kallat mål två projekt, var att starta en process för att rädda och utveckla det öppna landskapet inom kommunen. Detta som en resurs för såväl befolkningen som turisterna och det lokala näringslivet.

- Arbetet har enligt mitt förmenande gått över förväntan bra, säger avgående projektledaren.

- Och ju längre projektet pågick desto större blev gensvaret från markägarnas sida. Bland annat lyckades vi åstadkomma 55 nya brukare till totalt 165. Samtidigt ökade den brukade arealen med 217 hektar till 1411. I sammanhanget kan också nämnas att vi har röjt 20 hektar mark.

Norlings uppfattning är att projektet borde ha fått fortsätta även om många har tecknat skötselavtal och därmed förbundit sig att sköta sina marker under fem år.

- Hur det än är behöver de ha stöd av någon person som hjälper till framledes men det är väl ett politiskt ställningstagande. Vi har startat en process men för att vidmakthålla den behövs lite "smörjmedel".

-Det kommer ständigt nya propåer från lantbruksenheten och då kan det bli problem om det inte finns en landsbygdsutvecklare, någon som bevakar och skickar ut signaler till markägarna. De behöver ha uppmuntran och känna att någon bryr sig om dem, slutar Norling.

FREDDY NYLUND

Mer läsning

Annons