Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Konkret och konstruktivt istället för konserverande

Annons

Jag har ett antal gånger frågat efter konkreta förslag som kan ge svar på frågan: Vad är ert alternativ? Falupartiet har sagt vad man är emot, men inte vad man är för.

I väntan på er redovisning, vill jag beskriva vad vi har gjort och vad socialdemokraterna skulle vilja göra i detta område de närmaste åren.

De senaste tre åren har vi skapat många nya bostäder. Det finns hög efterfrågan att få bo sjönära. Kring Runn har 50 nya tomter skapats i Källviken, Hosjö Murbruk och Skutudden. Vid Slussen har ett slyområde omvandlats till 19 radhus- och villatomter som nu bebyggs.

Runn har outnyttjade resurser när det gäller friluftsliv och etableringar kopplade till detta. "Nya" Främby udde och Runns Sjöbod vid Roxnäs visar det. Nya bryggor har byggts vid Slussen och Hellmansö och fler parkeringar skapats vid Hälsinggårdsbryggorna. Ökat skydd har givits eller planeras för ett antal öar och skogarna på Främby udde. Allt för att öka både utbud och tillgänglighet.

Resecentrum och Södra centrum uttryckte jag i en intervju att vi börjar bli överens om. Denna beskrivning gillades inte av Elgemyr. Faktum kvarstår dock att 10 av 15 kommunstyrelseledamöter ställer upp på det förslag som är lagt.

Blickar vi framåt vill vi skapa nya tomter vid Runns norra strand 2007-2008. Vi tycker att Strandvägens ås med träd är viktiga att bevara. Vi är dock inte övertygade om att en inhängnad grusplan, sly och sankmark är det bästa ödet för området mellan järnvägen och Strandvägen. Vi ser det som en fördel att området får en ny blandad bebyggelse med lägenheter, radhus och villor. På längre sikt ska vi utreda möjligheter till nya bostäder, strandpromenad och företag på Sågudden i Korsnäs.

Vid Hälsinggårdsbryggorna förbättras ramp och bryggor, och strax intill kommer befintliga lokaler, exempelvis gamla Wallmanssågen, och ny mark att kunna användas för företag inom båt, sjö och fritid. Området runt hela Runn behöver knytas ihop och göras tillgängligt. Ett steg i detta är när vi nästa år vill bygga cykelväg mellan Uddnäs och Staberg. Sjöstaden Falun är inte bara ett centrumprojekt, utan handlar om båtliv, cykellederna Runn- och Sverigeleden och allmänhetens önskemål om tillgängliga stränder.

Banverket är redo att starta byggandet Resecentrum Falun 2007. Om vi får förtroende i höstens val ska vi se till att kommunens planer är klara för en byggstart nästa år. Att skapa ett Resecentrum som port mot omvärlden och utveckla Södra centrum för en tät och levande stad är en viktig uppgift nästa mandatperiod.

Kontruktiva idéer och konkret handling är vår linje istället för konservering. När lägger borgerliga oppositionen fram sina planer? Eller blir det bara läpparnas bekännelse i valrörelsen?

JONNY GAHNSHAG JONNY GAHNSHAG (S) ÄR KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE I FALUN.

Mer läsning

Annons