Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kommuner kritiserar statens tunga hand över fjällpolitiken

Annons

Det menar Älvdalen och Malungs kommuner i ett remissvar på utredningen, regionalt miljö- och hushållningsprogram för fjällområdet.

Det handlade om en diger lunta papper. Två tjocka utredningar, en för hela fjällkedjan och en för Dalarna. De diariefördes 7 november i Älvdalen med begäran om synpunkter senast 13 januari.

- Alldeles för kort tid, menade ett enigt arbetsutskott i Älvdalen, som ändå tillstyrkte det remissvar som de två kommunerna ställde sig bakom.

Frågorna är så viktiga att ta ställning till, att det behövts betydligt mer tid. Inte minst för att få in synpunkter från de som lever och bor i fjällvärlden, menadearbetsutskottet i Älvdalen.

I kommunernas svar påpekas bland annat hur hanteringen av utläggningen av Natura 2000 områden gått till. Utläggning som skett utan samarbete med de aktuella kommunerna och lokala intressenter, något som fått till följd att redan planlagda områden fått Natura 2000 skydd.

Kommunerna är också starkt kritiska mot utredningen som framhåller ekoturism, natur- och kulturturism och seniorturism, men inte tillräckligt belyser mängdturismen, den del som genererar merparten av arbetstillfällena. Kommunerna menar att de stora anläggningarnas betydelse för utvecklingen av hela besöksnäringen bör understrykas.

Statens skogsinnehav får en hel del kritik och då är det främst Sveaskog som kritiseras för att på ett hårdhänt sätt ha avverkat i områden som är känsliga ur ekologisk synpunkt samtidigt som det påverkat landskapsbilden.

Kommunerna vill också att staten ska medverka till att föra över skog från Sveaskog till lokal förvaltning, förslagsvis då besparingsskogarna. Något som skulle skapa bättre band mellan lokalsamhälle och staten, samtidigt som det skulle främja naturvård och de lokala näringslivet.

Statens mark bör också samförvaltas i samverkan mellan naturvårdsverk, länsstyrelse och lokal medverkan.

Nu går kommunernas svar till samhällsbyggnadsdepartementet för att eventuellt leda fram till nya regler och bestämmelser till följd av miljö- och hushållningsprogrammet för fjällområdet.

NISSE SCHMIDT

Mer läsning

Annons