Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kommunens EU-stöd på 26,6 miljoner granskade

Annons

Borlänge kommun har under åren 2000-2005 fått 26,6 miljoner kronor i stöd från EU.

I framtiden väntar minskade anslag - om inte det internationella engagemanget breddas.

Revisorerna har granskat EU-finansieringen i Borlänge kommun under åren 2000-2005. Kommunen har fått 26,6 miljoner i EU-stöd, till projekt där kommunen stått som projektägare.

Kommunen deltar också i en rad näringslivsprojekt som fått stora summor i bidrag. Det gäller exempelvis Teknikdalen som fått 57 miljoner. Farled Dalarna har fått 8,7 miljoner i kontanta medel av EU:s strukturfond mål 2 norra.

Samtidigt konstateras i rapporten att flera kommunala förvaltningar inte sökt några pengar alls. Revisorerna menar att det särskilt inom äldre- och handikappomsorgen, med 1 500 anställda, borde finnas stora möjligheter att få pengar.

Bland annat för att vidareutbilda medarbetare. Kommunen har inte heller sökt några medel för forskning och utveckling eller olika typer av sektorsprogram.

Hur mycket pengar som tillfallit kommunen totalt, vet inte revisorerna. För att få fram detta måste varje enskilt program granskas. På grund av brister i redovisningsrutiner är det i dag inte möjligt att använda ekonomisystemet för att göra en rättvisande bedömning.

I rapporten framkommer också att kommunstyrelsen bör göra en kartläggning över vilka utmaningar kommunen står inför och därefter diskutera hur dessa ska hanteras, och hur man ska kunna få loss EU-pengar till dessa.

Revisorerna konstaterar att efter 2007 blir det nya villkor för strukturfonderna, Sverige får troligen mindre anslag då tio nya länder blivit EU-medlemmar.

-Kommuner som vill bibehålla samma ersättningsnivåer som hittills kommer därmed att behöva bredda sitt internationella engagemang, heter det i rapporten.

JERRY BRODIN

Mer läsning

Annons