Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kommunens budget kan spricka direkt

Annons

Kommunens budget spikades i kommunfullmäktige för bara någon månad sedan. Redan då anade många av ledamöterna att de pengar, som fördelades till barn- och utbildningsnämnden, inte skulle räcka för att tillgodose behovet av förskoleplatser.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande, Nils Carlsson (c), förklarar situationen i ett brev till kommunstyrelsen.

Enligt Nils Carlsson är det inte möjligt att göra omprioriteringar i årets budget för att klara barnomsorgskön.

"Barn- och utbildningsnämnden har redan tidigare anmält att svårigheterna att bringa ekonomin i balans under 2006 är stora, främst som en följd av att antalet elever på S:t Mikaelsskolan ökat och fortsätter att öka fram till 2008. Det bedöms därför inte vara möjligt att åstadkomma det nödvändiga ekonomiska utrymmet för att öppna fler förskoleavdelningar genom att göra om-prioriteringar inom det redan tilldelade kommunbidraget", skriver Nils Carlsson.

Han konstaterar att det under 2005 föddes 208 barn i Mora kommun, vilket är 30-40 fler än det födelsetal som varit de tio föregående åren.

"Det stora antalet födda försvårar en redan besvärlig kösituation i förskoleverksamheten", konstaterar Nils Carlsson.

"Barn- och utbildningsnämnden kommer därför att möta stora svårigheter att tillgodose den utlovade föreskoleplatsen fyra månader efter ansökan. För att säkerställa möjligheterna att uppfylla löftet skulle minst fyra nya avdelningar behöva öppnas under 2006. Det är absolut nödvändigt att öppna två nya avdelningar enbart som en följd av antalet födda under 2005. Detta kan inte göras utan att det tilldelade kommunbidraget för 2006 överskrids", skriver Nils Carlsson.

Lars Matsson-Frost fick brevet efter hemkomsten från Kina.

- Jag är medveten om att nämnden har bekymmer med att finansiera förskolan. Den har flaggat för det tidigare. Vi måste ta reda på vad som ligger bakom och vad som hänt med födelsetalen, säger Lars Matsson-Frost.

BIRGER NYL...N

Mer läsning

Annons