Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kommunen vill satsa tio miljoner på äldreomsorg

Annons

Kommunen vill göra en storsatsning på att höja kompetensen inom äldreomsorgen.

Statliga pengar söks till tre projekt som beräknas kosta totalt tio miljoner kronor.

Borlänge kommun söker pengar hos socialdepartementet. Detta sedan regeringen beslutat om en satsning på att stödja kommunernas långsiktiga kvalitets- och utvecklingsarbete inom vård och omsorg.

Satsningen kallas kompetensstegen. Under åren 2005-2007 anslås drygt en miljard kronor till satsningen. Personalutskottet ställer sig nu bakom ansökan om medel.

-Kostnaden är tio miljoner under en treårsperiod, säger Kristina Svensson (s) personalutskottet.

I summan ingår kommunens egen arbetsinsats.

- Det är en storsatsning.

Kommunen söker pengar för tre olika projekt.

q Bildandet av demensteam.

q Utveckla samarbetet mellan kommun och landsting och genom samverkan optimera nyttjandet av befintliga resurser.

q Utbildning till undersköterskor.

Kristina Svensson nämner särskilt demenssatsningen. Den går ut på att 20-talet personer från både kommunen och landstinget bildar ett demensteam som ska utökas successivt efter de behov som uppstår.

Det ska bli ett komplement till de verksamheter som finns i dag.

Målet är bland annat att ge personer med demenssjukdomar en god och säker omvårdnad, ökad trygghet och ökade möjligheter att bo kvar i det egna hemmet.

15 000 ska tilldelas skolpedagoger

Prispengarna ska bland annat användas till fortbildning och studiebesök.

En kommitté bestående av politiker, tjänstemän och fackliga företrädare ska utifrån de inkomna ansökningarna lämna förslag på pristagare till barn- och skolnämnden.

Beslut om pristagarna fattas i oktober.

JERRY BRODIN

Mer läsning

Annons