Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kommunen varnar

Annons

-Det bör vara tämligen givet att vi går ut med information på kommunens hemsida (på internet). Om vi även ska sätta upp skyltar vid tjärnen vet jag inte i dag, säger miljöchefen Göran Eriksson.

Vid senaste mötet med kommunens planberedning, där det sitter politiker och tjänstemän, tog han upp frågan.

Eriksson anser att allmänheten bör informeras om att fisken i sjön inte går att äta, att vattnet inte är lämpligt för bad eller bevattning och att man bör undvika kontakt med bottenslammet.

Fiskar folk i Marnästjärn?

-Ja, men jag tror inte att någon tar hem fisken och äter av den. Man kastar bort den eller släpper i den i sjön igen.

Så det finns fisk i tjärnen?

-Ja, det går nog att få rätt rejäla gäddor och även annan fisk. Det kommer friskt vatten från Knutsbotjärn så fisken håller väl till där vid inloppet.

Händer det att folk bevattnar sina trädgårdar med vatten från tjärnen?

-Jag vet inte om det är så men man bör inte göra det med tanke på kvicksilverhalterna i sjön. Det är naturligtvis inte bra om man får in giftiga ämnen i trädgården även om jag inte kan uttala mig om vilka konsekvenserna kan bli.

Som NLT skrivit många gånger fick tjärnen ta emot stora mängder kvicksilver i samband med tillverkningen av jonventiler på Asea, en produktion som pågick till 1969.

-Uppgifterna varierar men vi tror att det i tjärnens bottenslam finns 250 -500 kilo kvicksilver, berättar Göran Eriksson.

Färska undersökningar har visat att det årligen från Marnästjärn rinner ut 3,8 gram kvicksilver i Övre Hillen. Detta är små mängder i jämförelse med de 451 gram som rinner ut från Väsman, 656 gram från Gårlången och 593 gram från Övre Hillen.

Därför kommer det inte att göras någon större sanering av Marnästjärn men däremot vill tjänstemän vid både miljökontoret och tekniska kontoret göra något åt dagens utsläpp i Marnästjärn.

-Pumpstationen nära Stensvedens dagis är gammal och det händer att det bräddar över och avlopp går ut i tjärnen. Därför kommer tekniska att i sitt budgetförslag för 2007 ta med en ny pumpstation, säger Eriksson.

Uppgiften bekräftas av vatten- och avloppschefen Tommy Brolin. Han beräknar kostnaden till runt en miljon kronor.

-Avlopp från en stor del av stan passerar den här pumpstationen. Hit kommer avlopp från Östansbo, Knutsbo, delar av Högberget och delar av Marnäs.

-Från pumpstationen trycks avloppsvattnet upp till Kyrkskolan och därifrån rinner det av sig självt vidare i ledningar bakom Sporthallen, under rondellen och ut till Gårlångens reningsverk, förklarar Tommy Brolin.

Miljökontoret vill också minska utsläppen i tjärnen av dagvatten. Sådant rinner ned hit i ledningar från området vid Kasttjärn och centrala stan. Dagvattnet innehåller stora mängder fosfor, så kallade näringsämnen, vilket påverkar tjärnen.

-Man brukar säga att vid 25 mikrogram (miljondels gram) per liter vatten så går en sjö in i ett mera näringsrikt tillstånd. Här har vi ett tillflöde på 322 mikrogram från Kasttjärn och centrala stan.

-Därmed är det risk för algblomning och igenväxning. Å andra sidan kan det till en början bli mer fisk och så trivs fåglar i den här miljön. Det är väl också så vi betraktar Marnästjärn, som en fågelsjö.

Vad Göran Eriksson hoppas på är att man kan minska fosforutsläppen genom att bygga dammar eller diken i "träsket" mellan fotbollsplanerna och tjärnen.

-Då skulle vi få till en naturlig biologisk förbehandling där växter får jobba med att ta bort näringsämnena. Tanken är att detta ska vara en billig och smidig lösning, framhåller Göran Eriksson.

Varför ska kommunen lägga pengar på att minska utsläppen till en tjärn som redan är svårt förorenad?

-Tjärnens allmäntillstånd skulle bli lite bättre och vi skulle kunna slippa lukter från tjärnen och problem med syrefria områden, svarar miljöchefen.

Bytesdags. Miljöchefen Göran Eriksson hoppas att den gamla pumpstationen vid Marnästjärn ersätts med en ny anläggning nästa år. Vad som än händer kommer problemen med föroreningar i tjärnen att bestå och miljökontoret vill varna allmänheten för att använda tjärnvattnet ens i trädgården.

TORBJÖRN GRANLING FOTNOT: KOMMUNENS HEMSIDA HITTAR DU PÅ: WWW.LUDVIKA.SE

Mer läsning

Annons