Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kommunen missade att informera

Annons

Martin Moraeus säger att han är helt på det klara med att KLH:s etablering medför stora positiva effekter för Orsa.

- Tyvärr verkar det som om glädjeyran hos de ansvariga i kommunen gjorde att saker och ting gick lite väl fort, när den här möjligheten uppenbarade sig.

Martin och hans far brukar åkern där KLH ska bygga sin fabrik.

- Det är kommunen som äger marken och den ligger på lämpligt avstånd från vår gård. I och med att vi brukar marken hålls den öppen från busk och sly, något som kommunen tydligen värnar om eftersom det satsas bland annat på röjningsprojekt.

- Eftersom centrum kryper allt närmare våra åkrar, och marken till stor del ligger inom stadsplanerat område, händer det ibland att åkrarna blir obrukbara på grund av utbyggnad av fabriker, vägar, ytjordvärmeanläggningar med mera. Därutöver måste vi ta extra hänsyn i vår verksamhet eftersom det bor folk så nära åkrarna.

Det Martin Moraeus reagerat starkt över den här gången, är att ingen underrättat honom eller hans far om att marken skulle tas i anspråk för en ny fabrik.

- I höst har jag ägnat mycket arbete åt att bryta vallen och förbereda åkern för att så spannmål i vår. Arbetet har omfattat jordfräsning, spridning av cirka 90 ton gödsel och plöjning. Ett arbete som gjordes under en tid av året som präglas av en oerhörd tidspress. Förutom tröskning av den egna spannmålen har jag också tagit på mig tröskning åt flera andra lantbrukare i trakten.

- Förstå då att jag kände både förvåning, uppgivenhet och ilska när jag läste att det skulle byggas en fabrik på den åker jag arbetat med under hösten.

Martin Moraeus berättar att de tidigare blivit av med åkermark och då försökt få skriftliga kontrakt med kommunen på de åkrar de brukar.

- Av någon anledning har det inte gått, men vi har blivit lovade att underrättas i god tid om vi inte får bruka någon åker längre. Så skedde inte den här gången och jag tycker inte att det är för mycket begärt att kommunen uppfyller sitt löfte.

Martin Moraeus har kontaktat representanter från kommunen och säger att han fått en väl menad ursäkt å kommunens vägnar.

- Tyvärr kan varken vi eller våra kor leva på ursäkter från kommunala tjänstemän. Att planerna på företagsetableringen skulle hållas så hemliga som möjligt kan jag också förstå. Däremot kan jag inte acceptera att de närmast berörda inte får veta något. Jag hade ju inte behövt få reda på exakt vad som var på gång, utan endast att något planerades och att åkern skulle användas till annat.

Martin Moraeus avslutar med att han inte flyttat tillbaka till Orsa för att få uppmuntran och uppskattning från kommunen.

- Men jag kan inte heller finna mig i att bedriva en verksamhet som står och faller med beslut som fattas med kort varsel, helt utan att jag informeras. Därför har jag föreslagit ett möte där vi kan komma överens om ersättning för nedlagt arbete och att det skrivs arrendekontrakt på den mark som vi fortfarande brukar.

Kommunalrådet Ann Beskow säger i en kommentar till Martin Moraeus synpunkter, att KLH:s etablering i Orsa är en stor sak. Att det ger många arbetstillfällen och att det dessutom har stor betydelse långt utanför Orsas gränser, att en så stor anläggning byggs för att förädla träråvaran här hos oss, istället för att skicka bort den.

- För att en etablering av det här slaget ska komma till stånd krävs snabba besked, vilket kommunen kunde ge eftersom vi hade en tomt som ligger inom planlagt industriområde.

- Det har kommit till min kännedom att det finns några människor, förutom Martin Moraeus, som anser att det borde varit mer information och rådslag innan beslut fattades. Enligt min bedömning hade detta inte varit möjligt. Då hade det österrikiska företaget valt en annan kommun. Jag har dock respekt för att man kan uppleva det på detta sättet, om man själv bor nära industriområdet eller, som i Martins fall, brukat den aktuella jorden under en längre tid. När jag tar del av Martins brev är det lätt att inse att en kommunikation mellan kommunen och honom måste ske där vi, förhoppningsvis, får möjlighet att reda ut våra olika ståndpunkter. Har kommunen brutit mot tidigare överenskommelser, hoppas jag vi ska kunna rätta till detta, säger Ann Beskow.

BÖRJE LINDH

Mer läsning

Annons