Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kommunen måste dra åt svångremmen

Annons

Kommunstyrelsen behandlade förslaget till rambudget vid sitt senaste sammanträde och godkände det förslag som fanns. Efter ett yrkande från Lisbeth Mörk Amnelius ska ks också utreda hur mycket som kan sparas på administration inom kommunen.

Det ser alltså inte ljust ut på den ekonomiska fronten för de kommande tre åren.

Tallbackens äldreboende måste byggas ut för omkring 75 miljoner kronor och dessutom måste också skolan byggas om eller en ny skola byggas, men det blir inte före 2008.

För att få ihop pengar till drift och utbyggnaden av Tallbacken måste de olika nämnderna spara massvis med pengar.

Enligt det förslag som ligger måste sammanlagt 13,6 miljoner sparas till och med 2008. Nu är det nämnderna som, senast den sista augusti, ska ta fram förslag på hur pengarna ska sparas.

En del förslag på hur nämnderna kan minska kostnaderna nämns i den rambudget som är på förslag. Bland annat ska nämnderna se över bidrag till föreningar och om de kan ta ut mer i avgifter för det som nu betalas solidariskt via skatten. Fritidsanläggningar ska ses över och exempel på vad som kan göras här är att minska öppethållande, höja avgifterna, låta föreningar ta över driften.

Övriga förslag som återfinns i direktiven till nämnderna är att sälja lokaler, begränsa öppethållande på fritidsgårdarna, samverka med andra kommuner.

Trots att kommunen måste göra stora besparingar för att få lite pengar över till den nödvändiga utbyggnaden av Tallbacken kommer detta inte att räcka. Kommunen måste också låna ytterligare pengar, vilket innebär mer amorteringar och kostnader för räntor.

En liten fingervisning om vilka nedskärningar som kan komma gav skolchefen Stefan Linde då han redovisade skolans ekonomi. Skolan, tillsammans med sociala avdelningen, är ju de som har de största pengarna att röra sig med och följaktligen är det där som det kan sparas mest.

- 2008 kan vi minska på personalen inom skolan, men redan under 2006 har vi med i verksamhetsplanen att inte ersätta de pensionsavgångar som kommer i bland annat musikskolan, sa Stefan Linde till kommunstyrelsen.

- Det blir heller inga kommunala badbryggor i norr, där kommunen har ansvaret för dessa.

Även inom sociala blir det kännbara besparingar, exakt vilka är inte klart. Men socialchefen Monica Jernberg gav en fingervisning till kommunstyrelsen:

- Vi ska spara 2,2 miljoner nästa år. Det finns förslag att spara 500 000 kronor på maten, när vi drar ned på särskilt boende.

Andra förslag som Monica Jernberg räknade upp var att lägga ned dagcenter i Idre, minska utbildningskostnaderna för personalen, dra ned på trivselverksamheten vid dagcentralen på Tallbacken och göra ordentliga neddragningar vid Gula Villan i Älvdalen.

Fullmäktige ska nu ta ställning till rambudgeten för dessa år vid sitt sammanträde 20 juni. Sedan ska nämnderna, innan den sista augusti, ta fram sina besparingsförslag som gör att de kan hålla sig inom de ramar de fått tilldelade sig för nästa år.

En del av de besparingar och nedläggningar som nu diskuterats kanske inte blir av när nämnderna kommer med sina slutgiltiga förslag. Men att det blir ordentliga och kännbara neddragningar torde stå utom allt tvivel.

Fler kommer att ställas utan jobb och tvingas att flytta från Älvdalen. De som bor kvar kommer att få betala mer för att bo här i form av ökande avgifter.

Bilden av Älvdalens ekonomi ser inte bra ut.

BJÖRN REHNSTRÖM

Mer läsning

Annons