Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kommunen kräver att trafikfällorna åtgärdas

Annons

De trafikfrågor som kommunen nu vill ha upp på Vägverkets bord har länge varit omdebatterade.

Riksvägskorsningarna i Noret och på Myrbacka i Järna har varit hårt olycksdrabbade, något som även gäller den osaltade sträckan av riksväg 26 norr om Vansbro.

I ett brev till kommunstyrelsen krävde intresseföreningen Ja Järna redan i mitten av förra året ett större engagemang från kommunens sida för att verka för åtgärder vid korsningarna i Järna.

Namnlistor med 1203 namn överlämnades med krav om rondeller vid de båda korsningarna.

Sedan dess har Vägverket gjort förbättringar av belysningen i båda korsningarna men några ytterligare åtgärder finns inte planerade i Vägverkets nuvarande plan som sträcker sig fram till år 2012.

I somras gjorde representanter från Vägverket tillsammans med företrädare för Vansbros och Malungs kommuner en resa med buss utmed riksväg 71 då bland annat korsningarna i Järna diskuterades.

I det protokoll från resan som upprättats av Håkan Wennerström från Vägverket konstateras att vänstersvängsfickor behövs vid båda korsningarna och att frågan ska tas upp vid upprättandet av nästa länsplan. Några andra konkreta åtgärder har Vägverket hittills inte kunnat presentera.

- Jag är tveksam till om fickor räcker för att få ned hastigheten genom korsningarna. Det är dess utom hög trafik på de vägar som ska korsa 71:an och för dem har vänstersvängsfickor ingen funktion, säger Ur Alf Nilsson, ordförande i Ja Järna.

Frågan om vinterväghållningen av riksväg 26 på sträckan mellan Vansbro och Johannisholm har även den varit livligt diskuterad. Sträckan är den enda längs hela 26:ans sträckning mellan Halmstad och Mora som inte saltas, något som leder till obehagliga överraskningar för trafiken som plötsligt möts av ett helt annat väglag.

Senast under förra veckan körde fyra lastbilar av vägen norr om Vansbro.

Från Vägverkets sida finns dock ingen förståelse för kraven på att sträckan ska ha samma vinterväghållning som riksväg 26 i övrigt.

I stället menar Bo Skogvik vid Vägverket att inte heller 26:an söderut har den trafikintensitet som krävs för att vägen ska saltas.

Trafikintensiteten är beräknad på en flera år gammal mätning men Bo Skogvik kan inte heller säga om mätningen gjorts under sommar- eller vintertid.

- I det fallet kommer vi att kräva att nya mätningar görs och att vi även får vara med och påverka var och när mätningarna utförs, säger kommunalrådet Gunnar Magnusson.

Kravet får nog ses som berättigat. Om frågan gäller vägens beskaffenhet under vinterhalvåret så bör nog också trafikmätningen göras då eftersom vägen är en av matarlederna från södra Sverige till fjällen i Idre samt Härjedals- och Jämtlandsfjällen. Vägen är också hårt trafikerad av tung trafik.

Att vägen numera övergått från länvägs- till riksvägsstatus har dock ingen betydelse för hur den ska underhållas enligt Vägverket.

När frågorna nyligen behandlades i kommunstyrelsens allmänna utskott gavs den nye kommunchefen, Staffan Waltré, uppdraget att ta förnyad kontakt med Vägverket för att så snart som möjligt få till ett möte mellan parterna på plats i Vansbro.

GÖRAN DANIELSON

Mer läsning

Annons