Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kommunen får inte öronmärka pensionspengar

Annons

Det var så sent som i fredags som ekonomiansvarige Johan Hult fick besked om att revisorernas biträden från Komrev/Öhrlings nyligen fått nya instruktioner från ledningen inom revisionsbolaget. Dessa instruktioner innebär att de förtroendevalda revisorerna inte kommer att tillstyrka godkännande av kommunens årsredovisning om kommunen inte återför tre miljoner kronor som kostnadsförts i den preliminära resultaträkningen.

Som en förklaring kan sägas att kommunen avsatt tre miljoner kronor för att täcka den skuld den har genom pensionsåtaganden. Pengarna ska nu återföras, vilket innebär att kommunens resultat för 2005 blir tre miljoner bättre, men skulden finns fortfarande kvar.

Som en följd av de nya instruktionerna fick fullmäktigeledamöterna information att även 2007 års ekonomiska mål måste formuleras om för att harmonisera med revisorernas ståndpunkt. Därav förslaget och beslutet om återremiss.

En viss oro infann sig hos fullmäktige att arbetet med förslaget till budget för år 2007 skulle försenas av återremissen.

- Enligt de uppgifter vi fått av ekonomichefen är det här inget som innebär att ramutrymmet till nämnderna i 2007 års budget kommer att förändras, utan det är mer en redovisningsteknisk fråga. Därmed påverkar det inte det övriga budgetarbetet, förklarade kommunfullmäktiges ordförande Anders Rosell.

Eftersom de ekonomiska målen för 2007 redan behandlats politiskt i kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen, blev ärendet återremitterat till kommunstyrelsens arbetsutskott för att omformuleras.

BÖRJE LINDH

Mer läsning

Annons