Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Klart till sommaren?

Annons

Förrättningen omfattar ungefär 3 500 hektar i Bäsna, Gimsbärke, Lennheden och Sifferbo. Den produktiva arealen uppgår till 2 900 hektar och värdet av skogen har beräknats till omkring 90 miljoner kronor.

- Vi blev inte klara med rågångsupptagningen i höstas, utan har en del rågångar ogjorda i Gimsbärke. Arbetet ska slutföras så snart väderleken tillåter, förhoppningsvis redan under april, säger Per-Fredrik Tottie.

Efter att markägarna kommit med anmärkningar och synpunkter har han och hans medarbetare arbetat om skiftesplanen.

- Planläggningen är klar, även om några markägare fortfarande är missnöjda. Det gäller främst Sifferbos åkermark, men det har också varit svårt att få Gimsbärkes och Sifferbos skogsmark att räcka till alla intresserade. Det har också varit konkurrens om skogsmarken i Bäsna och Lennheden, men några markägare har avstått mark och lantbruksnämnden har ordnat byten så att vi fått en skiftesplan som de flesta är nöjda med, berättar Tottie.

Några av markägarna har också anmärkt på skogsuppskattningen.

- Det har lett till en del justeringar och värdeändringar, säger förrättningslantmätaren, som räknar med att även det arbetet snart ska vara avklarat.

De nya vägarna i Sifferbo är klara och betalda av markägarna. När det gäller naturvården har Gagnefs och Borlänge kommuner förklarat sig beredda att ta över områden vid kommungränsen mellan Bäsna och Lennheden. Dessutom tar Bäsna by över ett område med naturvärden.

- Områden i Skarsberget i Gimsbärke och i Sifferboberget är aktuella för reservatsbildning. Dessutom lutar det åt att nedre delen av Ängansdalen blir en naturvårdssamfällighet, säger Tottie.

Han är glad över att nu kunna se ett slut på förrättningen och tror att resultatet kommer att bli så bra att de flesta är nöjda eller åtminstone beredda att acceptera det.

- När omarronderingen inleddes var Bäsna och Sifferbo två av de mest ägosplittrade områdena i landet. Arbetet har också komplicerats av att det i området finns mycket bebyggelse och många servitut och gemensamhetsanläggningar, konstaterar han.

När förrättningen inleddes fanns det 4 400 skiften med en medelareal på 0,8 hektar. Efter förrättningen är medelarealen per skifte ungefär 9,4 hektar och antalet skiften har reducerats till omkring 375. Antalet fastigheter har minskat från 660 till 230.

KENT OLSSON

Mer läsning

Annons