Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kalkning räddar försurade vatten i fjällen

/

Kalkning mot försurning gör att försurningsskadade sjöar börjar återhämta sig. Det visar länsstyrelsens rapport om det senaste provfisket i sjöarna i naturreservaten i fjällvärlden.

Annons

Dalarnas fjällområden är, med undantag för några områden, upplåtna för fiske. I de flesta av de upplåtna vattnen är det endast tillåtet att fiska med spö, men det förekommer några sjöar där nätfiske är tillåtet för samer och andra boende i området.

Delar av Dalarnas fjällområden är mycket påverkade av försurning. Starkast påverkat är Fulufjället där vissa arter av fisk försvunnit. Kalkning har utförts regelbundet i sjöar på Fulufjället, Långfjället och Nipfjället sedan 1980-talet för att motverka försurningsskadorna. Harren i Harrsjöarna hann dock försvinna innan kalkningen kom i gång. Den sista harren fångades 1976 i Lilla Harrsjön.

De flesta sjöarna på Fulufjällets nationalpark har provfiskats vid ett eller fler tillfällen. Övre och nedre Särmnannasjöarna provfiskas varje år, men även två av Tangsjöarna nätprovfiskas återkommande, men det sker med ca tio års intervall och senaste tillfället var 2005. Tangsjöarna är fisktomma till följd av försurning och syftet med de glesa provfiskena är att undersöka när återkolonisation inträffar.

Särnmanssjöarna liksom samtliga sjöar på Fulufjället påverkades svårt av försurning under senare halvan av 1900-talet. Det gick så långt att fiskarna dog ut i flera sjöar. I Särnmanssjöarna dog fisken ut i början på 1970-talet. I den nedre sjön påbörjades kalkning kort därefter. Övre Särnmanssjön skulle förbli en försurad referenssjö där återhämtning från försurningspåverkan studeras och följs men har kalkats två gånger av misstag.

Nedre Särnmanssjön konstaterades vara fisktom i början av 1970-talet och återutsättning av röding från Stora Rösjön påbörjades 1973 i slutet av årtiondet upptäcktes att röding kläckts men det dröjde dock till 1980-talet innan någon egentlig återhämtning av fiskbeståndet kunde konstateras.

Nu klassas mängden röding i Nedre Särnmanssjön som normal för den typ av sjö. I den tidigare fisktomma Övre Särnmanssjön har det skett en återkolonisation och begränsad återhämtning av röding.

Öringbeståndet i Tangåns nedre halva återhämtade sig under en femåprsperiod efter regnkatastrofen 1997. Därefter stabiliserades tätheterna. I Tangåns övre halva går återhämtningen av öring långsammare och tätheterna är betydligt mycket lägre än i den nedre delen och ingen föryngring har påvisats vid något tillfälle.

I Långfjällets naturreservat och Töfsingdalens nationalpark har länsstyrelsen provfiskat i Grövelsjön. Provfisket i Grövelsjön är det första som genomförts, därför finns inga äldre resultat att jämföra med. Det finns dock inte som direkt tyder på att fiskbeståndet skulle vara stört eller på annat sätt vara ansträngt. Fångsten bestod av öring, röding, lake och elritsa.

Ståltjärnen den största av tre tjärnar med samma namn som ligger intill varandra nära Foskros. Dessa tjärnar innehåller röding och elritsa. Rödingen är sannolikt inplanterad till här under tidigt 1900-tal Fångsten bestod av röding och elritsa som var 90 procent av fångsten. Någon förändring jämfört med tidigare provfiskningar noterades inte.

De tre lokaler som elprovfiskats i Storåns biflöden samt en sidofåra av Storån, uppvisarförhållandevis mycket höga tätheter av öringungar som ger hopp. Försurningssituationen i området har förbättrats de senaste två årtiondena.

I Städjan-Nipfjällets naturreservat har länsstyrelsen provfiskat Burusjön. Abborre dominerade fångsten totalt, en frisk sjö.

I Drevfjällets naturreservat provfiskades Stråfulan.Tre lokaler i Stråfulans nedersta del provfiskas av Fiskeriverket varje år efter regnkatastrof som drabbade område 1973. Öringtätheterna kan idag klassas som hög.

Mer läsning

Annons