Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Juholt varnar för social oro

/

S-ledaren Håkan Juholt varnar för att ökade sociala klyftor i Europa kan leda till säkerhetspolitiska hot.

Annons

– Det finns alla skäl till oro, säger han.

Juholts budskap i anförandet på Folk och Försvars rikskonferens i Sälen var att den säkerhetspolitiska debatten måste vidgas till att omfatta sociala klyftor och arbetslöshet, vilket kan leda till ökad extremism och rasism i Europa.

– Vi måste se runt hörnet för att förutse vad konflikter kan emanera ur.

Efter anförandet menade Juholt att han nu fört in en ny dimension i den säkerhetspolitiska debatten.
– Jag har pekat ut en ny kurs, sade han och hävdade att han varit med om att utvidga den säkerhetspolitiska debatten även tidigare genom att lyfta in IT-hot och klimathot.
– När klyftorna ökar och människor tvingas till fattigdom, då ser man sin medmänniska som en konkurrent, då växer rasismen och fascismen, säger Juholt.
– Den politiker som är beredd att leda vårt land måste dra ut linjalen för sin politik, vart går Sverige och Europa om 15-20 år med den politik som nu råder. Det är en säkerhetspolitisk dimension.

Juholt angrep också regeringen för att ha drivit igenom ett nytt försvar utan bred politisk förankring och hävdade att det nya yrkesförsvaret är underfinansierat.
– Nu säger allt flera att det håller på att kraschlanda, att det är underfinansierat och att yrkesförsvaret kommer att kosta för mycket, säger S-ledaren.
Juholt uppgav att han delar ÖB:s och Officersförbundets bedömning att försvaret som det är tänkt i dag behöver mer pengar för att klara sina uppgifter.
Enligt Socialdemokraterna är det nya försvaret för dyrt, framförallt på grund av att andelen heltidsanställda soldater är för stor. Juholt kräver att regeringen bjuder in S till samtal för att lösa de framtida problemen.
– Medborgarna förväntar sig att partierna samverkar om försvars- och säkerhetspolitiken. Den dörren har nu regeringen slagit igen med stöd av Sverigedemokraterna, säger Juholt.
Folkpartiledaren Jan Björklund gick dock direkt till motangrepp.
– Det är trams. Besluten om det nya försvaret togs innan Sverigedemokraterna fanns i riksdagen, säger han.

Folkpartiledaren Jan Björklund är beredd att ge försvaret mer pengar från 2015 om det behövs.
– Jag är helt öppen för att höja försvarsanslagen i nästa försvarsbeslut, säger han.
Men Björklund tillägger att det ännu är för tidigt att ta ställning till hur höga anslag som behövs på sikt. Folkpartiledaren pekade på två förslag som han vill ha med i det försvarsbeslut riksdagen ska ta 2014 och som kostar pengar.
– Vi måste öka vår permanenta militära närvaro på Gotland, säger han.
– Ett förlorat Gotland är svårt att återta, därför måste vi finnas på Gotland.
Björklund pekade på att Juholt i sin tid i försvarsberedningen drivit fram att ta bort militären från ön.
– Det var det mest okloka beslut som tagits i försvarspolitiken och då är konkurrensen hård.
Björklund vill också se en förändrad mobiliseringsorganisation så att Sverige får fler soldater till sina reservbataljoner i händelse av invasionshot. Det handlar i stort om att ta vara på de yrkessoldater som slutar i försvaret och se till att deras färdigheter upprätthålls.
– Till en ganska liten kostnad kan vi blåsa upp de här förbanden ganska kraftigt, säger Björklund.

Försvarsminister Sten Tolgfors (M) går på sin blogg till angrepp mot Håkan Juholt för påståendet om att regeringen gjort upp med Sverigedemokraterna:
"Nej Juholt. Sverigedemokraterna satt inte ens i riksdagen när försvarsreformen och det nya personalförsörjningssystemet beslutades. Det skedde före valet 2010. Och nej, Socialdemokraterna hade inget eget alternativ alls till den nya insatsorganisationen. Håkan Juholt har därtill själv i rapport sagt att rekrytering på frivillig grund är här för att stanna."

Efter framträdandet i Sälen förklarade Juholt för TT vad han menade med att regeringen "drev" igenom en helt ny försvarspolitik endast med stöd av Sverigedemokraterna.
– Självklart vet jag att Sverigedemokraterna inte satt i riksdagen under förra mandatperioden. Det är dåligt att försvarsministern antyder något annat. Det är låg nivå, säger Juholt.
– Jag uttryckte mig medvetet drastiskt för att belysa minoritetsregeringens problem.
Juholt uppger att regeringen under förra mandatperioden drev igenom det nya försvaret med två rösters majoritet i riksdagen och menar att det var ett brott mot en tradition att söka breda uppgörelse om försvars- och säkerhetspolitiken. Enligt S-ledaren är det nya försvaret underfinansierat och ett problem minoritetsregeringen behöver lösa.
– Men nu återstår bara för regeringen att luta sig mot Sverigedemokraterna.
TT: Men du använde orden "drev igenom" tidigare?
– Om jag valde ett ord som var felaktigt så beklagar jag det.
Juholt uppmanar försvarsminister Sten Tolgfors att i stället kommentera Juholts tal om att ökade sociala klyftor i Europa kan bli ett säkerhetspolitiskt hot.

Juholt kände efter sitt framträdande i Sälen att Socialdemokraterna står inför en nystart, trots nya dåliga opinionssiffror.
– Vi kommer att komma igen, vi är laddade, sade han.
Juholt bygger sin optimist på att opinionssiffrorna gick upp under förra sommaren innan de interna s-bråken och hyresersättningsaffären tog fart. Uppgången till 35 procent i opinionsmätningarna i slutet av sommaren menar Juholt berodde på att han hade fått peka ut en ny politisk kurs för S och fått tala sakpolitik. Nu vill han göra om samma nummer för att ta S ur krisen.
– Jag har en plan för detta. Runt om i stugorna i Sverige finns många som längtar efter att S ska visa på ett alternativ, visa på hur vi ska skapa jobb, säger Juholt.
På frågan om när de nya s-förslagen kommer svarar Juholt att de ska presenteras successivt med start i partiledardebatten på onsdag.
Det blir dock inte bara sakpolitik för Juholt i veckan. På fredag ska han och den ekonomisk politiske talespersonen Tommy Waidelich redogöra för partiets verkställande utskott hur det gick till när de tog fram partiets budgetmotion i höstas. Juholt förnekar att han i något läge velat lyfta ut s-förslaget om höjda ersättningsnivåer.
– Nej det är en felaktig uppgift, säger Juholt.

(TT)

Mer läsning

Annons