Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Jättekontrakt bildas

Annons

I dag finns två kontrakt i Södra Dalarna. I det ena ingår församlingarna Hedemora, Husby, Garpenberg, Folkärna, By, Grytnäs och Avesta. I det andra ingår Säter, Stora Tuna, Torsång, Gustafs och Stora Skedvi.

Från och med den 1 januari nästa år slås de samman till ett jättekontrakt under namnet Tuna kontrakt.

Kontraktsprost blir Ingrid Öberg Hägg, kyrkoherde i By.

Göran Broås, stiftsjurist i Västerås stift, förklarar att vissa av kontrakten är för små för att de ska fungera väl som administrativa enheter.

Genom omorganisationen ska kontrakten bli mer jämbördiga i storlek vad gäller antal präster, diakoner och församlingar.

Varje kontrakt får en kontraktsadjunkt som hjälper kontraktsprosten i arbetet. I dag finns tolv kontrakt i stiftet. Från och med årsskiftet blir det nio. Det skulle helt enkelt bli för dyrt att behålla alla tolv kontrakt om samtliga tolv ska ha varsin heltidsanställd kontratktsadjunkt.

Kontraktsprosten är biskopens representant på lokal nivå. Det är till kontraktsprosten församlingmedlemmarna eller församlingens personal vänder sig när de inte kan lösa ett problem på församlingsnivå.

Tjänsten innebär en hel del administrativt arbete och det har inte blivit mindre med tiden. Det är därför som kontraktsprosten ska få en kontraktsadjunkt som stöd.

-Kyrkan är en del av samhället och samhället blir allt mer komplicerat. Vi måste kunna nå människor på ett annat sätt i dag än för tio, tjugo år sedan, säger Göran Broås.

Kontraktet är också valkrets vid val till stiftsfullmäktige. Ytterligare ett skäl till att kontrakten görs större är att det ska finnas tillräckligt stora enheter för att hitta kandidater till fullmäktige.

I och med den nya indelningen upphör valkretssamarbetet mellan Södra Dalarna och Salabygden. Kyrkoarbetet blir mer orienterat mot det egna landskapet.

Göran Broås menar dock att för den vanlige församlingsmedlemen kommer inte nyordningen märkas särskilt mycket.

Kontraktens uppgifter har aldrig varit särskilt formaliserade enligt Broås. Det medför att kontrakten kan vara olika organiserade. En del har till exempel kontraktsråd och stämmor och andra inte.

Göran Broås tror att mer av fortbildningen inom kyrkan kommer att ske inom kontrakten i framtiden.

STAFFAN WESTERLUND

Mer läsning

Annons