Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Jakten på bäver inleds

Annons

Under det här året kommer troligtvis den nedlagda gruvan i Grängesberg brädda. Bräddvattnet som kommer att rinna ut i Skråssbäcken kan innebära översvämningar för intilliggande fastigheter och därför behöver bäcken rensas och på vissa sträckor att kantskos med makadam eller bergmassor.

Förutom att kanterna är erosionskänsliga finns ett litet bestånd av bäver. När det blev tal i november om att dessa skulle skjutas resulterade det i starka reaktioner från djurvänner som ville inhysa dessa på annat håll.

Tekniska kontorets trafik- och markavdelning har bett om länsstyrelsens synpunkter på detta. Samråd har nu skett enligt miljöbalken och avser åtgärderna i Skråssbäcken norr om det vattenfyllda dagbrottet vid gruvan.

För länsstyrelsens del finns inget att erinra mot åtgärderna. Tre synpunkter ska beaktas när arbetena utförs. Om det finns fisk i bäcken som kan skadas av arbeten ska det ske i en särskild anmälan till länsstyrelsen. Helst ska arbetet utföras i torrhet, vilket kan ske genom tillfällig avstängning av vattnet i bäcken.

I en tredje punkt upplyser man om eliminering av bäver, bäverhyddor och dammar. Det som gäller är att bäver får jagas mellan 1 oktober och 15 maj, att bäverdammar får rivas utan särskilt tillstånd mellan den 1 maj och 31 augusti och att tillstånd av länsstyrelsen alltid krävs för att få riva hyddor.

"Bäcken återställes i det skick den en gång i tiden grävdes av Grängesbergs gruvor." Det skrev projekteringschef Christer Lindberg på trafik- och markavdelningen till Länsstyrelsen Dalarna i november.

-Inom ett halvår kanske vi kommer igång med arbetet. Men det här kommer att ta tid, sade Lindberg igår och menar att tiderna för bäverjakt och när bäverdammarna får rivas måste tas i beaktande först.

SARAH HJÄLM

Mer läsning

Annons