Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ja till Siljansgymnasiet

Annons

Redan i september 2003 började Siljanskommunerna att diskutera en eventuell gymnasiesamverkan. Sedan ärendet behandlats i respektive kommunfullmäktige, fick Region Siljan uppdraget att utreda förutsättningarna för en gemensam gymnasieskola i Siljansregionen.

När utredningen var genomförd beslutade Region Siljan att godkänna gymnasieutredningen. Ett remissunderlag togs fram och det har behandlats vid två djupgående remissrundor.

Målsättningen med gymnasieförbundet är en offensiv satsning för att långsiktigt skapa en skola med hög kvalitet och brett utbud. En skola som kan tillgodose elevernas behov och önskemål även när antalet gymnasieungdomar minskar och konkurrensen om eleverna ökar.

I målsättningen poängteras att ett gymnasieförbund innebär effektivare långsiktig planering och kapacitetsutnyttjande och även ger förutsättningar för att bibehålla och utveckla programutbudet utifrån intentionerna "Eleven i centrum".

Vid onsdagens möte hade direktionen att ta ställning till om man ska fortsätta på den inslagna linjen. Beslutet blev att Orsa, Mora, Älvdalen och Rättvik säger ja till Kommunalförbundet Siljansgymnasiet, medan Leksand avvaktar.

-Intentionen var att alla fem kommunerna skulle vara med i gymnasiesamverkan, men vi kommer ändå att ha en öppen dialog och samverkan med Leksand. Om Leksand finner det lämpligt att gå med i ett senare skede, står den möjligheten öppen, säger Ann Beskow.

Leksands kommunalråd Bo Persson håller med de övriga Siljanskommunerna i mycket av det resonemang som fört fram till den föreslagna gymnasiesamverkan.

-Att vi inte går med i nuläget har sin grund i att vi gör en annan bedömning av tidsschemat. Vi hade önskat längre tid för att bland annat undersöka elevrörligheten mellan norr och söder.

-Till exempel har Leksand i dagsläget bättre kommunikationer med Falun och Borlänge, än med Mora.

-Trots att vi avvaktar kommer vi inte att stå helt utanför samverkan. Redan nu har Leksand ett omfattande samarbete med Rättvik, och Rättvik är ju med.

Även om direktionen för Region Siljan nu tagit beslutet att förorda bildandet av Kommunalförbundet Siljansgymnasiet, är det ändå kommunfullmäktige i respektive kommun som ska ta det slutliga beslutet.

-Tidsschemat är att kommunfullmäktigebesluten ska tas före sommaren och att Kommunalförbundet ska träda i kraft den 1 januari 2007. Den första åtgärden då blir att anställa en chef som får i uppdrag att organisera och planera verksamheten. Därefter ska kommunalförbundet vara klart att ta över den 1 januari 2008, berättar Ann Beskow.

BÖRJE LINDH

Mer läsning

Annons