Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ja till att leta efter olja och gas

/
  • Nu har Igrene fått statens tillstånd att leta efter gas under centrala delar av Mora.Illustration : IGRENE

Bergsstaten har sagt ja till Moraföretaget Igrenes ansökan om få leta efter djupgas och olja under Moras centrala delar.

Annons

Igrene som mutat in hela utkanten av Siljansringen sökte under hösten också tillstånd för sin djupgasjakt under Mora centrum.

Bergsstaten i Falun som prövat ansökan godkänner undersökningen med villkoret att Igrene innan undersökningar påbörjas ställer säkerheter för skador och intrång som undersökningarna kan leda till.

I remissen inför Bergsstatens beslut har länsstyrelsen påpekat att det i det nya undersökningsområdet berör riksintressen för naturvård och friluftsliv samt värdefulla våtmarker, nyckelbitoper och fornlämningar samt järnväg och vägar av riksintresse.

Mora kommun förutsätter att de blir underrättade om arbeten som berör riksintressen och att kommunen får avgöra om Igrene får eller inte får genomföra undersökningar i detaljplanelagda områden.

Bergmästaren som prövat Igrenes lämplighet enligt minerallagen konstaterar att bolaget är lämpat att bedriva undersökningar avseende olja och gasformiga kolväten.

Mer läsning

Annons