Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Invallningsdiket på Sollerön debattämne vid centermöte

Annons

Centergruppen på Sollerön hade möte på onsdagskvällen och det fanns flera punkter på programmet att debattera. Dock kom större delen av kvällen att domineras av diskussioner kring invallningsdiket.

Invallningsdiket kom till för över 50 år sedan. Det behövdes mera odlingbar mark på Sollerön och därför grävdes ett dike i ett våtmarkområde. Det skulle bidra till att ge nya odlingsytor.

De som kunde göra anspråk på marken fick sina skiften utlagda på de upptorkade ytorna, men uppenbarligen blev det här ingen större succé.

När invallningsföretaget upphörde, kontaktades berörda markägare av en förrättningsman som berättade om konsekvenserna av detta. Bland annat skulle pumpningen av vatten upphöra och ingen hade då några invändningar mot det, berättar hälsovårdsinspektör Olle Bylander.

Moravatten AB verkställde då beslutet att pumpningen skulle upphöra, men bolaget gjorde detta på uppdrag av förrättningsmannen.

Nu är diket fullt med vatten och så ska det inte vara, anser Solleröborna. Reningsverket, som drivits i 30 år, har brister och måste, enligt utslag i Vattenöverdomstolen, få reningen utbyggd.

Genom otillräcklig rening och dålig vattengenomströmning har vasslager på vasslager ruttnat i dikets utlopp i både norr- och söderviken och så småningom bildat en rötkudde som inte släpper igenom något vatten.

Nu befarar Solleröborna även en invasion av myggor genom de vattensamlingar som genomkorsar ön. En liknande situation som i Gysinge vid nedre Dalälven.

Hur ska då problemen lösas ?

- Egentligen mycket enkelt om Solleröborna fått sköta det här själva. Då hade de med en grävmaskin öppnat upp i vardera änden av diket och fått de förhållanden som en gång gällde, det vill säga vattennivån i diket blir densamma som i Siljan, säger Jan Wik, en av dem som deltog vid onsdagskvällens möte.

Det är nämligen så att dikets högsta punkt ligger på mitten.

Han berättar att det nu uppdämda vattnet i det tre kilometer långa diket bidragit till att 30-40 hektar vedskog har måst tvångs-avverkas för att inte bli förstörd. Som förhållandena är nu blir det ingen återväxt.

Uppfattningen bland Solleröborna är att det är Natura 2000 som är boven till nuvarande förhållanden. Natura 2000 är ett nätverk av EU:s mest skyddsvärda naturområden. Hit hör bland annat Agnmyren och Norrviken på Sollerön.

- Det finns farhågor för att det i Natura 2000-planerna ingår att behålla vattensamlingarna i diket och det träskområde som blir i omgivningen av detsamma. Därför känner sig Solleröborna överkörda av myndighetspersoner som jobbar med frågorna kring Natura 2000, sammanfattar Jan Wik.

STEN WIDELL

Mer läsning

Annons