Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Intresset större än förväntat när äldreomsorg stod i fokus

Annons

Allmänheten inbjöds att prata fritt ur hjärtat om de äldres situation.

- En liten motsvarighet till "SpeakerÕs corner", vid Hyde Park i London, uttryckte kommunalrådet Ann Beskow när hon hälsade välkommen.

Intresset överträffade förväntningarna. Stolarna räckte inte till. Folk fick stå eller sitta utanför hörsalen i Dalagatan 1 och lyssna.

Efter en inledande presentation av äldreomsorgen, från ledningen för kommun och socialförvalning, var det en handfull Orsabor som tog chansen att vädra sina åsikter.

Bland de synpunkter som uttalades, fanns både missnöje och förslag:

Varför får vi äldre betala priset för kommunens misslyckade åldringspolitik?

Varför måste åldringar flyttas från avdelningen Mosippan på Lillåhem, där de har tillgång till små uteplatser och umgås socialt?

Varför ska deras platser tas över av förståndshandikappade, som ska flyttas från Ström Pers?

Enligt socialchefen, Lena Forsell, är det en flytt som ännu inte genomförts och som förvaltningen önskar genomföra i samförstånd med de boende.

En annan synpunkt: Varför ska maten skickas en vecka i förväg, för att sedan värmas upp dag för dag hos äldre?

- En åtgärd som genomförs på prov inom ett område i Orsa. En liknande matdistribution till de äldre har redan påbörjats i grannkommunen Mora, framhåller Lena Forsell.

Varför har en enkät om äldreomsorgen i kommunen endast skickats ut till 300 Orsabor i åldrarna 56-75 år, undrade en 78-årig man. Han ansåg att alla upp till 90 år borde få tycka till i enkäten.

Varför sätts så stor tilltro till anhörigvården? Egentligen är den en kvinnofälla, tyckte en åhörare.

Kvällen avslutades med att lite idéer om hur den framtida äldreomsorgen skull kunna förbättras.

Ett förslag var att införa någon form av mellanboende. Ett boendeform mellan hemmet och placering på särskilt boende.

Enligt socialchefen, Lena Forsell, har Orsa förhållandevis gott om platser med särskilt boende i dagsläget.

- Först om cirka 15-20 år kommer antalet äldre att öka drastiskt i kommunen, utryckte Lena Forsell.

Förutom Ann Beskow och Lena Forsell var kommunen representerad av socialnämndens ordföranden, Hans Sternbro, vice ordföranden, Ann-Marie Fröjdh, och ekonomichef Johan Hult.

Avsikten från arragörernas sida är att sammanställa alla åsikter som framkom under kvällen i en dokumentation, utan att namnge vem som sagt vad. Dokumentationen ska läggas ut på kommunens hemsida. Synpunkterna från kvällen kommer även att utgöra underlag när socialnämndens arbetsutskottet gör en första utvärdering vid nästa sammanträde.

HANS OLANDER

Mer läsning

Annons