Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

INSÄNDARE: Tveksamt att ge ansvarsfrihet till de av Orsas jordägare som investerat i Streamgate North AB

Annons

Hur såg Orsa Besparingsskogs allmänningsstyrelse ekonomiska kalkyl och riskbedömning ut vid köpet av Streamgate North AB?

Efter att jag uppmärksammade Älvräddarnas ordförande Christer Borgs uttalande i en artikel, som publicerades i DT den 11 maj 2016, om Orsa jordägares investering i företaget Streamgate North AB har jag följt utvecklingen av investeringen. I artikeln anser Borg att investering 2012 om totalt 70 miljoner i ett företag som innehade tolv stycken småskaliga och till största delen uttjänta och föråldrade vattenkraftverk utanför Dalarnas län var en extremt dålig investering för Orsa Besparingsskog.

År 2016 hade fyra minikraftverk avvecklats och bolaget innehöll endast åtta kraftverk. Enligt artikeln så saknar fem av de åtta minikraftverken relevanta miljötillstånd. Av lätt insedda skäl så kommer kostnadsbilden att öka i och med de ständigt ökande miljökraven. I sin artikel nämner Borg det negativa resultatet för år 2014. Resultatet har sedan fortsatt minska vilket syns i nedan anförda nyckeltal och noteringar från Streamgate North AB årsredovisning för 2016:

2012 var nettoomsättningen 17 445 000 kronor, resultatet efter finansnetto var 5 580 000, och avkastningen på eget kapital var 36 procent. 2013 var nettoomsättningen 10 882 000, resultatet efter finansnetto var 29 000, avkastningen på eget kapital var 0,2 procent. 2014 var nettoomsättningen 8 678 000, resultatet efter finansnetto -450 000, och avkastningen på eget kapital var -3 procent.

År 2015 var nettoomsättningen 7 418 000 kronor, resultatet efter finansnetto -1 565 000, avkastningen på eget kapital var -11 procent. 2016 var nettoomsättningen 6 603 000 kronor och resultatet efter finansnetto -2 931 000, avkastningen på eget kapital var -29 procent.

Orsa Besparingsskogs allmänningsstyrelse har beslutat att under år 2015 låna ut 8 000 0000 och år 2016, 9 500 000 till Streamgate North AB. Allmänningsstyrelse har också beslutat att gå i borgen för lån från Swedbank 2015 på 30 925 000 och 2016 på 29 725 000.

Frågan är nu hur resultatet ser ut för räkenskapsåret 2017?

Vad som gäller vid förvaltningen av allmänningsskogar regleras i Lag (1952:167) om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna (AskL) samt i reglementet för Orsa Besparingsskog. Undertecknad undrar om investeringen i Streamgate North AB, med säte i Hudiksvall, verkligen är i överensstämmelse med lagen och reglementet.

En fullt berättigad fråga som innevånarna i Orsa och speciellt de röstberättigade jordägarna bör ställa sig är om det är möjligt att ge ansvarsfrihet, vid vårstämman i maj, för de personer som är ansvariga för den uppenbart kostsamma och dåliga affär som dessa beslutat genom köpet av Streamgate North AB?

Jänn rållös gåmmål osskall

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons