Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Inget beslut om ett storpastorat

Annons

Kyrkonämnden har beslutat att begära att stiftsstyrelsen utreder ett förslag om ett pastorat med sex församlingar. Stiftets utredning kommer sedan att skickas på remiss till berörda församlingar och till den kyrkliga samfälligheten, innan stiftsstyrelsen fattar definitivt beslut i frågan. Kyrkoherdarnas inlägg får oss att tänka på gångna tiders prostar som skrev protokollen före sammanträdena!

Kyrkonämnden fattade i stor enighet beslut om en organisationsutredning. Den viktigaste orsaken var, att vi, av allt att döma, går emot en framtid med minskade ekonomiska resurser. Men utredningens resultat blev ur ekonomisk synpunkt ganska magert. Dess styrgrupp konstaterar i ett protokoll, att den föreslagna organisationen i ett storpastorat framför allt är till för att kunna göra de åtgärder som behövs och att den i sig inte sparar så mycket pengar.

Vi har också varit eniga om att de sex faluförsamlingarna bör ha en gemensam administration, både för att spara pengar och för att öka tillgängligheten för våra församlingsbor i kontakten med Svenska kyrkan. En sådan gemensam administration kan genomföras utan det storpastorat som kyrkoherdarna pläderar för. Ett förslag om en sådan samordning har för övrigt redan varit ute på remiss till samfällighetens församlingar.

Kyrkoherdarna tror, att "den nya organisationen kommer att bidra till att verksamheten i pastoratet både effektiviseras och utvecklas". Det är vackert av kyrkoherdarna att tro! Men i det här sammanhanget hade de visat större ansvar genom att redovisa hur de mer konkret ser på den framtida utvecklingen.

Tre församlingar har önskat en konsekvensbeskrivning av ett par olika organisationsförslag. Men kyrkonämndens majoriteten har inte velat lyssna. Inte heller kyrkoherdarna. Nu får de och deras personal nöja sig med att hoppas och tro.

De skriver att den nya organisationen ska "göra det möjligt att decentralisera verksamheten, ut till församlingar och stadsdelar där människor finns". Den decentraliseringen är redan genomförd och det vet kyrkoherdarna! Och de vet att några mer pengar kommer inte att stå oss till buds. Tvärtom måste organisationen minskas på alla plan. Vår uppfattning är, att de enskilda församlingarna bäst vet hur verksamheten ska utformas lokalt inom givna ekonomiska ramar, naturligtvis i samverkan med andra församlingar.

Vi har förordat två pastorat av samfällighetens sex församlingar. Vi vill inte ha någon slags vd-kyrkoherde i ett storpastorat utan en kyrkoherde som har tid att vara en andlig ledare nära sina församlingsbor. Och vi ser ingen som helst anledning till att slopa Stora Kopparbergs pastorat, ett av de största i stiftet.

Samarbetet med Kristine församling över Nybrogatan har fungerat och kan utvecklas ytterligare med två pastorat och två kyrkoherdar. Eller utgår dagens kyrkoherdar från att deras framtida kollegor ska vara osams? Vi är övertygade om, att dagens kyrkoliv behöver två starka ledare i Falun som koncentrerar sig på församlingarnas huvuduppgift och som med förtroende kan lämna en del administration liksom fastighetsförvaltning och kyrkogårdsfrågor till andra anställda och till oss förtroendevalda.

ROLAND PERSFJORD

Mer läsning

Annons