Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ingen omedelbar förändring vid Munkbohemmet

Annons

Svar angående Munkbohemmet:

Kommunfullmäktige beslutade vid antagandet av 2004 års budget att förändra det särskilda boendet till ordinärt boende vid de så kallade Stugorna vid Munkbohemmet och viss del av samma boende vid Gussarvsgården.

Förändringen innebar att boendet övergick till ordinärt boende med hemtjänstinsatser från kommunen och sjukvårdsinsatser från landstingets primärvård.

Kommunfullmäktige fastslog att förändringen skulle ske successivt enligt den plan som bilagts beslutet. Enligt planen beräknades förändringen vara avslutad till månadsskiftet juni-juli 2005.

Vid omsorgsnämndens budgetarbete inför 2006 konstaterades att medel saknades att driva den ännu ej förändrade verksamheten vidare. Omsorgsnämnden beslöt därför vid sitt sammanträde i september att ge förvaltningen i uppdrag att verkställa den del av förändringen som ännu inte var verkställd.

Innan beslutet togs informerades de boende i stugorna om den föreslagna förändringen.

Sedermera kom detta beslut att överklagas till länsrätten och länsrätten avslog överklagandet. Nu har även detta avslag överklagats till kammarrätten och omsorgsnämnden finner ingen anledning att föregripa kammarrättens ställningstagande.

I avvaktan på detta utslag sker ingen förändring för de boende i stugorna.

JONAS CARLGREN ORDFÖRANDE, OMSORGSNÄMNDEN

Mer läsning

Annons