Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ingen jämställdhet med ny myndighet

Annons

Inte överraskande kom man fram till att jämställdhetsarbetet bör effektiviseras och att genomförandet måste förbättras, Man anser att dessa brister är en följd av den "organisatoriska ordningen" varför denna ska ändras, vilket konkret sker genom att inrätta en ny myndighet. Detta, följt av fyra visionära delmål, är slutsatsen i utredningen.

Man har egentligen gjort ett gediget, men inte speciellt hållbart arbete eftersom man angriper och betraktar jämställdhetsfrågan på ett platt och endimensionellt sätt. Alla tillhörande aspekter tas inte i beaktande och slutsatserna man gjort konkretiseras inte heller på ett tillräckligt påtagligt sätt. Utredningen genomsyras av ett slags uppifrån perspektiv, klätt i vackra ord. Kort sagt, man har missat själva kärnan i begreppet jämställdhet, trots utredningens titel - att män och kvinnor ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv.

Jämställdhet handlar nämligen om grundläggande mänskliga rättigheter, om djupt rotade, fundamentala värderingar (livsåskådning) och beteenden. Det är inget annat än det mest centrala i de mänskliga rättigheterna att ha möjlighet att påverka de egna, tillika det kollektiva livet. Även om de alltför sällan efterlevs är de mänskliga rättigheterna självklar kunskap för alla i Sverige och utgör stommen i en redan befintlig grundlag.

Vidare handlar jämställdhet inte om kön allena utan också om etnicitet och ursprung, och andra förutsättningar för individen som en del av det kollektiva (såsom ekonomisk- och socialsituation, och psykisk och fysisk beskaffenhet).

Att arbeta förebyggande är nyckeln. Förändra uppväxtvillkor och gör så att de värderingar och beteenden som färgar vårt varande och agerande, sätt att fungera och förhålla oss till varandra såsom medmänniskor förändras. Medvetandegör de processer som formar oss så har vi större möjlighet att reflektera, förstå och ta ställning utifrån den verklighet vi faktiskt lever i.

Stärk individer att tro på sig själva så att de kan arbeta utifrån de egna, unika förutsättningarna. Jämställdhet handlar om demokrati och om allas likaberättigande. Kvinnan är inte alltid nödvändigtvis i underläge, men höj hennes status och lön (!) på de områden där det behövs (arbetslivet och politiken exempelvis).

Men höj även männens status där det är rättfärdigat och nödvändigt (hemmet och omvårdsrelaterade spörsmål). Integrera också människor vars namn och religion ter sig främmande i dagens Sverige och fungerar som hinder för möjligheter att kunna arbeta och forma sin och den gemensamma sociokulturella och politiska tillvaron. Förringa heller inte handikappades liv och funktion i samhället.

Arbeta för att inkorporera den självklara grundlagen i våra liv och varanden istället för att inrätta ännu en kontrollerande myndighet. Vi har över 250 myndigheter i Sverige (det exakta antalet varierar beroende på hur man räknar) och vi behöver inte öka antalet tjänstemän (även om det ibland tycks vara regeringens sätt att lösa sysselsättningsproblematiken). Byråkrati förbättrar inte den situation vi lever i och ska utveckla. Speciellt inte en myndighet som angriper rådande situation på ett för endimensionellt plan och missar den mångfacetterade realitet jämställdheten ger uttryck för och ingår i.

Det är dags att vidga jämställdhetsbegreppet och använda kraft och energi till att förändra i grunden!

ÅSALINNEA DAVIDSSON

ÅsaLinnea Davidsson är 22 år gammal, erhöll i våras examen i psykologi och är blivande doktorand vid Stockholms universitet.

Mer läsning

Annons