Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ingen bolagisering

/
  • Entreprenad. Snöröjning är ett exempel på verksamhet om Säters kommun har upphandlat och lagt ut på entreprenad. Foto: ROLAND BERG

Annons

Dangardt har i sin motion föreslagit att kommunens vattenverk bolagiserars med målet att bolaget på sikt ska säljas. Dessutom föreslås att nybyggnation och underhåll av kommunens gatu-, väg-och ledningsnät upphandlas och utförs på entreprenad.

När motionen i slutet av november förra året var upp i kommunfullmäktige var Dangardt inte nöjd med svaret, utan efterlyste en bättre belysning av vad kommunen tjänar på att lägga ut mer verksamhet på entreprenad.

Han fick då även till svar att va-verksamheten kan bolagiseras, men bolaget kan inte säljas ut. Kommunen måste ha rättsligt bestämmande inflytande över va-verksamheten.

Den nu gjorda utredningen visar att inom området kommunala gator och vägar utförs 65,2 procent av verksamheten redan idag på entreprenad. Moysvarande siffra för andra verksamhetsområden är 74,4 procent på avfallshantering, 37,6 procent på va-ledningar, 24,4 procent på reningsverk och 3,3 procent på parkförvaltningen.

När dessa siffror redvovisades vid kommunstyrelsens arbetsutskotts möte fanns även vissa jämförelser med andra kommuner.

Kommunalrådet Abbe Ronsten (s) anser att Säters kommuns står sig väl i jämförelse och inom området gator, vägar och avfall anser han att kommunen inte kan handla upp mer verksamhet.

– Vi behöver också ha en viss egen kompetens, förklarar han.

Arbetsutskottet föreslår att Stefan Dangardts motion avslås.

ROLAND BERG
roland.berg@daltid.se

Mer läsning

Annons