Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Informera er om kulturens villkor!

Annons

"Den viktigaste faktorn för ett rikt kulturliv är den inneboende skaparkraften i varje enskild individ", säger dalamoderaterna och bortser från att förskolan och skolan är de enda platser där barn och unga helt demokratiskt får möta professionell kultur och utbildade kulturutövare som kan uppmuntra och lära barnen att använda sig av sin "inneboende skaparkraft".

De olika kulturinstitutionerna/organisationerna i Dalarna möter alla barn oavsett bakgrund, klass, kön och etnicitet. Förskola och skola får hjälp med att ge barnen de verktyg de behöver för att bli självständigt tänkande, skapande individer som kan hitta positiva former för att uttrycka sin kreativitet och som bidrar till att vi får se färre av uttryck som bygger på ungas frustration över att vuxensamhället inte ser dem.

I Dalarna finns ett barn- och ungdomskulturnätverk som i mångt och mycket verkar i det fördolda eftersom vår verksamhet mest märks i förskola och skola. De olika kulturområdena göder och berikar varandra. Ett kulturtänkande som bara gagnar bevarandet av gamla kulturvärden kan lätt stagnera. Bevarandet måste blandas med utveckling och nytänkande.

Vi bedriver en kvalitativ verksamhet för barn och ungdomar, där rätten till kulturupplevelser för alla barn, rätten att få uttrycka sig skapande och att därigenom få göra sin röst hörd i ett demokratiskt samhälle står i fokus. Att låta näringslivet avgöra vem som ska få vad i form av sponsring är ytterst vanskligt, sett ur ett demokratiskt perspektiv.

Genom kulturinstitutionerna/organisationerna får länet del av statliga medel. Dessa medel skulle gå länet helt förbi om den kulturverksamhet som vi bedriver skulle läggas ner på grund av förlorade anslag från landstinget. De pengarna skulle inte bidra till mer vård eller omsorg. De skulle bara slukas av andra län som därmed skulle kunna föra en än mer offensiv kulturpolitik.

Vi uppmanar landstingsmoderaterna att ta del av den lilla skriften "Kultur för alla barn och ungdomar i Dalarna" som landstinget har givit ut.

I artikeln ger moderaterna sken av att vård och omsorg skulle kunna förbättras åtskilligt om landstinget slutade stödja de kulturella verksamheterna. Så här ser kakan ut:

Kulturbudgeten är en liten smal skiva av landstingsbudgeten. Barn- och ungdomsverksamheten är i sin tur en liten del av denna tunna skiva. Hur många fler läkare, vårdplatser och så vidare skulle besparingen ge och hur många barn och unga skulle förlora den lilla kontakt de i dag har med ett levande kulturliv?

Vill vi ha barn och unga som känner sig utstötta ur samhället och inte förmår hantera sin "inneboende skaparkraft" på ett konstruktivt sätt eller vill vi ha samhällsmedvetna och engagerade unga som kan uttrycka sig och ta del av samhället? Det är frågan!

Vi uppmanar landstingets moderata politiker att ta reda på mer om vad vi som institutioner och organisationer gör för barn och unga i Dalarna. Nätverket för Barn- och ungdomskultur arrangerar två gånger årligen en inspirationsdag för politiker, kulturtjänstemän och lärare. Vi vill avsluta vårt inlägg med att hälsa alla politiker hjärtligt välkomna till vårens inspirationsdag i Borlänge den 5 april i år. Vi ser fram mot att träffa er.

FREDRIK ERIKSSON, ANNACARI JADLING-OHLSSON, NINA KJÄLLQVIST, SIRKKA-LIISA FORSLUND, MALIN LAGERGREN, HELENE EKSTRÖM, JORDI ARKÖ, LISA DE SOUZA, MARIE LENNESTIG, LARS LINDEVALL, MATHILDA LANDIN DAGENS DEBATTÖRER REPRESENTER

Mer läsning

Annons