Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Indragen läkarjour prövas av länsrätten

Annons

- Det här är en stor delseger för hela Västerdalarna, menar Per Rostgaard Evald i Vansbro som är den som överklagat hur hanteringen av journedläggningen gått till.

Han menar att hela ärendet hanterats på ett felaktigt sätt, något han till viss del nu får stöd för i kammarrättens dom.

Främst anser Per Rostgaard Evald att Karin Stikå Mjöberg överskred sina befogenheter när hon på delegation av landstingsstyrelsen fattade beslutet om journedläggningen. Han stöder sig på kommunallagen där det i sjätte kapitlets 34:e paragraf står; "I följande slag av ärenden får beslutanderätten inte delegeras: 1.Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet".

Per Rostgaard Evald menar att nedläggningen kan relateras till samtliga punkter i kommunallagens paragraf samt att beslutet även strider mot punkter i såväl hälso- och sjukvårdslagen som i medbestämmandelagen.

- Det här är sådant som Karin Stikå Mjöberg absolut borde känt till, säger Per Rostgaard Evald.

Han menar att beslutet också strider mot hälso- och sjukvårdslagen då samverkan inte skett med berörda samhällsorgan som kommunen, organisationer och privata vårdgivare, exempelvis Nåshemmet. Att mbl-förhandlingarna hölls först efter att beslutet fattats strider även det mot medbestämmandelagen, konstaterar Per Rostgaard Evald.

Länsrätten motiverade sitt beslut att inte pröva överklagandet med att ärendet var av rent verkställande karaktär och att det därför kunde delegeras av landstingsstyrelsen till Stikå Mjöberg, något som skedde på hennes egen inrådan.

Kammarrätten konstaterar nu i sin dom att de överklagade besluten om att flytta jouren till Mora, vilka öppettider som ska gälla och hur beredskapen ska organiseras inte kan anses vara av rent verkställande karaktär. Kammarrätten upphäver därför länsrättens dom och visar målen åter till länsrätten för prövning i sak.

- I bästa fall kan kammarrättens beslut innebära att jourverksamheten i Västerdalarna måste återinföras i väntan på att ärendet prövats fullt ut, säger Per Rostgaard Evald.

GÖRAN DANIELSON

Mer läsning

Annons