Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Immanuelskolan har skollagen på sin sida

Annons

Angående Barn- och skolnämndens beslut 27 februari om friskolan Immanuel, så är fristående skolor och förskolor liksom kommunala skolor skyldiga att följa de lagar och regler som gäller i Sverige.

De ska också följa de läroplaner och kvalitetskrav som reglerar skolans verksamhet. Värdegrunden för skolan har, enligt läroplanen, sin grund i den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism.

Det innebär att all verksamhet ska utgå ifrån människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, samt solidaritet med de svaga och utsatta.

I ett tilläggsprotokoll till Europakonventionen har medlemsländerna slagit fast att "Ingen får förvägras rätten till undervisning. Vid utövandet av den verksamhet som staten kan ta på sig i fråga om utbildning och undervisning ska staten respektera föräldrarnas rätt att tillförsäkra sina barn sådan undervisning som står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse." (Europakonventionen, första tilläggsprotokollet 1952, artikel 2)

Kristdemokraterna stödjer denna rättighet. Kd i Borlänge anser därför inte att det är rimligt att utifrån skolans kristna profil varken fördöma eller förbjuda förskolan Immanuel.

Att tillåta konfessionella skolor innebär dock inte att vi ska acceptera att skolor bryter mot de lagar som gäller för det svenska skolväsendet. Skolverket har ett ansvar för tillsynen av skolorna, såväl de kommunala som de fristående.

Skolverket har möjlighet att dra in tillståndet för en fristående skola som inte följer de regler som finns. Vi stödjer också att skolor som inte uppfyller de krav som ställs såväl när det gäller lagar som läroplaner och kvalitetskrav ska stängas.

KRISTER SVENSSON ORDFÖRANDE FÖR KD I BORLÄNGE

Mer läsning

Annons