Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hovrätten avslår besvär

Annons

Den planerade omarronderingen i sydöstra Leksand omfattar drygt 12 000 hektar.

Antalet markägare som berörs uppgår till omkring 1 000.

Fem markägare överklagade tillståndsbeslutet till fastighetsdomstolen, som avslog besvären. Två gick vidare till hovrätten.

En av dessa yrkade att all åkermark samt områden runt byar och bebyggelse ska undantas.

Han har i ett tillägg betonat att även sådan mark som undantas ska kunna omarronderas, men då på frivillig basis.

Fastighetsägaren har också poängterat att det vid en omarrondering ska tas särskild hänsyn till områden av riksintresse så att deras särart inte riskeras.

Den andre klagande hävdade att opinionsvillkoret inte var uppfyllt.

Hovrättens dom kan inom en månad överklagas till Högsta domstolen, HD, men det är HD som avgör om ärendet ska överprövas.

Om hovrättens beslut står fast, kan Lantmäteriet redan i vår inleda arbetena i fält, främst avgränsningar mot byar och fäbodar samt hävdemätningar.

Något avverkningsstopp kan det dock under inga förhållanden bli förrän tidigast nästa år. När, och om, förrättningsbeslutet vinner laga kraft tar det uppskattningsvis fyra år att genomföra omarronderingen.

KENT OLSSON

Mer läsning

Annons