Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hot ger ingen ut- bildning på annan ort

Annons

I förra veckan skrev Lill Sundberg-Warg en lång insändare med i huvudsak två budskap. Dels att Borlänge borde ha ett större och bredare utbud av gymnasieutbildningar, dels att kommunen borde låta ungdomarna söka gymnasieutbildningar fritt över hela landet.

Dessa två önskemål är i praktiken oförenliga. Kostnaderna skulle bli mycket högre än i dag och kräva att gymnasiekolan skulle få en större andel av kommunens budget. Detta skulle naturligtvis skapa protester bland dem som drabbas av nedskärningarna.

Det finns ett detaljerat (och komplicerat) statligt regelverk för ungdomarnas rätt att söka gymnasieutbildningar utanför egna kommunen. Kommunernas beslut kan överklagas till skolväsendets överklagandenämnd.

Borlänge-Säters gymnasienämnd tillämpar en praxis som är helt i överensstämmelse med de författningar som gäller och resultatet av de överklagningar som görs. Var och en ska kunna lita på att besluten fattas på saklig grund.

Rättssäkerheten får inte åsidosättas. Godtycke, ultimatum av olika slag, exempelvis flytt från kommunen, föräldrars och elevers kontakter eller övertalningsförmåga ska aldrig få styra besluten.

Familjen Sundberg-Warg planerar att flytta till Eskilstuna så att dottern kan gå ett specialutformat handbollsprogram. På särskild förfrågan har Eskilstuna kommun meddelat att de tillämpar exakt samma regler som vi gör. Hade förhållandena varit de omvända så hade de fattat samma beslut som gymnasienämnden Borlänge-Säter nu har gjort. Praktiskt taget alla kommuner i vår närhet gör på samma sätt.

Riksidrottsförbundets olika specialförbund, som Handbollsförbundet, har riksrekryterande gymnasieutbildningar där idrottsprestationerna avgör vilka som blir antagna.

Det finns även andra gymnasieutbildningar som har riksrekryterande status. I enstaka fall kan det dessutom finnas särskilda skäl som ger eleven rätt att studera på annan ort. I samtliga dessa fall betalar hemkommunen såväl för utbildningen som för dagliga resor alternativt inackorderingstillägg till eleven.

Gymnasieskolan Borlänge-Säter arbetar målmedvetet för att ge ungdomarna så breda valmöjligheter som möjligt när det gäller såväl program, inriktningar och kurser som arbetssätt och specialintressen. Ett intensivt arbete med att säkerställa hög kvalitet på våra utbildningar pågår sedan ett antal år. Resultatet av detta börjar nu visa sig på område efter område.

Ju större del av gymnasienämndens budget som går till ersättningar till andra kommuner, fristående skolor och inackorderingstillägg, desto mindre pengar finns det att satsa på de egna gymnasieskolorna.

Det innebär att de ungdomar som stannar kvar i hemkommunen får stå tillbaka för dem som väljer att läsa på annan ort. Ansvaret för att hålla en rimlig balans i detta faller på gymnasienämnden och det ansvaret tar vi.

ÅSA FRITHIOFSON

Mer läsning

Annons