Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hetsig budgetförhandling

Annons

Tillträdande kommunalråd Ingvar Damm (s) fokuserade i sitt inledningsanförande på att den borgerliga regeringens A-kassereform kommer att bli dyrt för kommunen.

-Det spelar inte någon roll vilken regering vi har. Kommunens ekonomi måste vi ordna upp själva, sade Gun Drugge och undrade hur socialdemokraterna ska nå kommunfullmäktiges mål om 7,1 miljoner i budgetöverskott.

Majoritetens budgetförslag för 2007 ger ett budgetöverskott på 1,0 miljoner kronor.

-Först ökar ni budget, sedan tvingas ni ta tillbaks dubbelt 2008. Ni lurar förvaltningarna att tro att det finns pengar, sade hon och hänvisade till kommunens ekonomichef Sven Janssons dystra prognos att budgeten kommer att ligga på -4,0 miljoner år 2008 med majoritetens budgetförslag .

Hon fick medhåll från Melker Andersson (m)

-Ett överkott på en miljon är en väldigt sårbar budget. Om något oväntat händer finns ingen buffert.

När Gun Drugge yrkade på att förstärkningen av pedagogiska resurser i grund- och förskola vara tillfällig verksamhet under 2007 eftersom hon var tveksam om kommunen skulle ha råd med detta 2008 begärde Ingvar Damm ajournering.

När socialdemkoraterna kom tillbaka lade Anna-Karin Dahl ett förslag om att lägga ner gymnasieutskottet och överföra 60 000 kronor från barn- och grundskoleförvaltingen till finansförvaltningen.

Detta väckte en viss upprördhet hos alliansen. Gun Drugge menade att förslaget inte var berett i nämnderna eller kommunstyrelsen. Jonas Carlgren (m) hävdade att detta strider mot kommunallagen och att ett beslut i frågan är överklagbart.

Enligt kommunfullmäktiges ordförande Berndt Nygårds kan dock vilka förslag som helst läggas i kommunfullmäktige utan att de först är beredda.

Votering begärdes om både Gun Drugges och Anna-Karin Dahls förslag. Majoriteten röstade igenom Anna-Karin Dahls förslag. Drugges förslag avslogs.

Här kan noteras att Lotta Birgersdotter (mp) avstod från att rösta till skillnad för partikamraten Karl-Erik Petterson som röstade med majoriteten.

Driftsbudgeten för barn- och grundskoleförvaltningen fastställdes till 228,7 miljoner kronor.

Driftsbudgeten för gymnasieförvaltningen fastställdes till 73,7 miljoner kronor. Alliansen reserverade sig. Alliansen begärde votering i driftbudgeten för socialförvaltningen. Kommunfullmäktige gick på majoritetens förslag om 52,6 miljoner kronor vilket var 1,1 miljoner högre än alliansens förslag.

Jonas Carlgren gjorde ett tilläggsyrkande i vård- och omsorgsförvaltningens budget att systemsamordnaren som är budgeterad till 369 000 kronor ska vara tillfällig verksamhet under 2007.

Detta föll inte i god jord hos socialdemokraterna. Per Jansson (s) ställde sig frågande till varför alliansen tidigare kritiserade Anna-Karin Dahls förslag för att inte vara berett i nämnderna.

-Ni gör ju likadant. Det här är första gången jag hör Carlgrens förslag. När vård- och omsorgschefen sa att han ville ha systemförvaltaren kvar var det ingen inom alliansen som yttrade sig, sa Per Jansson och begärde ajournering.

Sedan följde en votering där Jonas Carlgrens förslag avslogs. Återigen hade Lotta Birgersdotter och Karl-Erik Pettersson avvikande uppfattningar. Den förstnämnde röstade med alliansen.

Socialförvaltningens driftbudget för 2007 fastställdes till 52,6 miljoner kronor.

Kommunfullmäktige var enigt i driftbudgeten för revisionen på 527 000 kronor liksom för räddningstjänstens budget på 10,8 miljoner kronor.

Socialdemokratena avstod från att lägga ett motförslag till alliansens förslag om en projektering av Vasaliden eftersom det råder oenighet om detta inom partiet.

-Personligen tycker jag att det är ett intressant projekt. Men vi har inte sagt ja till ett bygge och vi måste diskutera frågan ytterligare internt, sa Ingvar Damm.

Kultur- och fritidsförvaltningens budget fastställdes till 20,7 miljoner kronor.

Miljö- och byggförvaltningens budget fastställdes till 7,3 miljoner kronor och serviceförvaltningen till 32 miljoner kronor.

Ett flertal av socialdemokraternas ordinarie ledamöter var frånvarande och hade ersättare, däribland toppnamnen Jan Stagenmark och Kicki Printz.

STAFFAN WESTERLUND

Mer läsning

Annons