Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hemsjukvård är mer än äldrevård

Annons

De politiker som vill lösa dagens problem mellan landstinget och kommunerna inom de nuvarande organisationerna verkar vara lätträknade, om man läser debattartiklarna. Att tro att det går att lösa problem genom att lyfta ur hemsjukvården från primärvården skapar nya gränser och nya problem.

Fammi (familjemedicinska institutet) har gjort en undersökning i de kommuner som i dag har ansvaret för hemsjukvården. Problem har lyfts fram för att undvika dem i en eventuell fortsatt kommunalisering. De gemensamma problemområdena var bland annat tyngre arbetsbörda för dem som jobbar i hemsjukvården. Politikerna och tjänstemännen i kommunerna vet alltför lite om vården av patienter i hemsjukvården och villkoren för denna vård. Det råder dålig samordning mellan landstingets och kommunernas datasystem, med mera.

Genom att lyfta ur hemsjukvården från primärvården blir kontinuiteten sämre för patienterna genom att det inte finns gemensamt journalsystem mellan landstinget och kommunen. Det blir svårare att följa patientflödet från sjukhusvård till hemsjukvård vilket medför att patientsäkerheten försämras.

Distriktssköterskan har ett stort förtroende bland befolkningen som hon känner väl. Hon har en socialmedicinsk inriktning och arbetar från vaggan till graven med sjukvård och folkhälsoarbete på mottagningen och i hemmen.

Flera distriktsköterskor har byggt upp egna specialistmottagningar för exempelvis diabetes, astma, hjärtsvikt, blodtryck och rökavvänjning med mera. I dag går allt detta hand i hand med hemsjukvården. Att dela upp distriktssköterskornas arbetsuppgifter är att slösa bort en hel yrkesgrupps kompetens.

En del patienter med kroniska sjukdomar kan komma till distriktsköterskemottagningen och vid perioder av försämring måste hembesök göras. Hur blir kontinuiteten för patienten om den måste träffa olika personal beroende på om sköterskan är landstings- eller kommunanställd?

Vad händer om hemsjukvården kommunaliseras? Blir distriktssköterskorna centraliserade till kommunens tätort och vad händer med det uppsökande och förebyggande arbetet?

Landstingets politiker bör vara stolta över hemsjukvården och inte medverka till en försämring utan arbeta för en förbättring genom större samarbete med kommunerna.

Hemsjukvård är inte detsamma som äldrevård. Även barn och 30-åringar kan omfattas av hemsjukvård, som inte ska blandas ihop med kommunens äldreomsorg och nedläggning av särskilda boenden.

En del kommunpolitiker tror att man kan spara en massa pengar genom att personalen kan utföra både omvårdnad och sjukvård hos samma vårdtagare. Man måste komma ihåg att det fordras en kompetens för vissa arbetsuppgifter, så alla kan inte göra allt.

I dag kännetecknas landstingens och kommunernas politik av kortsiktiga och

oftast inte alltför genomtänkta beslut. Låt inte framtidens hemsjukvård bli en halvmesyr genom snabba beslut som gör att nya gråzoner skapas mot personalens vilja. Arbeta långsiktigt tillsammans med personalen mot ett väl fungerande samarbete såsom det har påbörjats i Gagnef.

INGRID SAMMILS

Mer läsning

Annons