Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Centern vill föryngra

/
  • Centern presenterar en relativt ung lista till kommunfullmäktige.

Annons

De fyra åren i opposition har varit jobbiga, tycker Gun Drugge och Jenny Gotthardsson, som är första respektive 14 namn på centerns lista till kommunfullmäktige.

- Vi tycker att det har varit för kortsiktigt tänkande och att många bra förslag blivit nedröstare. Till exempel LOV, lagen om valfrihet. Självklart ska äldre få välja själva vem som ska tillhandahålla vården. Det är också en möjlighet för kvinnor inom offentlig sektor att söka sig vidare i yrket och få bättre löneläge.

Vilka skillnader blir det för kommuninvånarna om ni vinner valet?

- I första hand en ekonomisk långsiktighet, att verksamheterna får bättre budgetramar att arbeta med. Vi måste hitta en långsiktig lösning för ekonomin och även börja avsätta pengar till pensionssparandet.

- Och så vill vi föryngra i politiken. I dag är alla ordföranden i nämnder och styrelser män och många närmar sig pensionsåldern. Vi vill se fler kvinnor och fler yngre personer, beslutsfattarna ska spegla samhället i stort.

Men även befolkningen i stort åldras - en femtedel av Hedemoras äldre är över 65 år. Centerpartiet tror på att stärka landsbygdens service och skolor för att göra kommunen mer attraktiv för inflyttning.

- Jag har tidigare sagt att vi har väldigt tätt med grundskolor inne i centrum. Spara hellre in där än ute på landsbygden, säger Gun Drugge.

Partiet vill också bygga tillagningskök på alla kommunens skolor och förenkla upphandlingen för skolmaten så att fler närproducerade alternativ kan hamna på elevernas tallrikar.

- Bra skolmat är otroligt viktigt för barnens hälsa. Här har vi alla förutsättningar med närhet till lokala producenter. Om vi lyckas med det kan vi kanske locka hit fler småbarnsfamiljer.

Att kommunen pekar ut attraktiva områden för tomter i översiktsplanen är också viktigt, menar de.

- Vi påbörjade arbetet med planen under vår mandatperiod och allt är inte färdigt ännu. Det har gått för långsamt, menar Gun Drugge, som också betonar vikten av att kommunen stöttar de lokala företagen.

- Vi måste försöka vara så obyråkratiska som möjligt och uppmuntra dem som vill satsa.

Vad vill ni göra för de äldre?

- Attraktiva boenden för dem som flyttar ur sin villa. Varför inte på Granen i Långshyttan, om det nu blir så att Granen flyttar till Tyllingstrand? Det skulle bli ett plus för Långshyttan.

Mer läsning

Annons